Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Zašto su važni psi vodiči za slepe i slabovide osobe

Možda pojedini ne znaju, ali psi vodiči su od velike važnosti u životima slepih i slabovidih ljudi.

Slepe i slabovide osobe svakako imaju potrebu samostalnog kretanja i želju za što manjom zavisnošću od drugih ljudi. Beli štan je OK, ali sa njim ne mogu da popričaju, da ga pomaze, niti da imaju sigurno utočište kao što to jedan pas može da priušti.

Međutim, u Srbiji su institucije totalno zaribale u tom smislu. naime, u Beogradu postoji samo jedan pas vodič, a njegova vlasnica svakodnevno se susreće sa problemima, kada sa njim treba da uđe u autobus, poštu, banku…

Psi ovim ljudima pružaju veliku pomoć, a oni su posebno školovani za vođenje slepih, za njihovo jednostavnije kretanje i snalaženje, za pronalaženje određene destinacije.

Zadatak psa vodiča jeste da poboljša kvalitet života slepim osobama, omogućiti im jednostavnije kretanje, što veću nezavisnost i samostalnost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

U većini zemalja psi vodiči imaju dozvolu nesmetanog kretanja na svim javnim mestima.

Važan podatak, je da su ovo službeni psi koji bi trebalo da mogu da uđu u poštu, banku, javni prevoz, prodavnicu.. Ovaj podatak posebno naglašavamo za sve one koji nisu ljubitelji pasa i žestoko se protive njihovoj prisutnosti u prevoznim sredstvima kao i u javnim ustanovama.

Kada je reč o slepim slabovidim ljudima zadatak svih nas je ulaganje što većeg napora u podizanje svesti celokupnog društva o potrebama, mogućnostima, a posebno pravima osoba s invaliditetom.

A kada su u pitanju psi vodiči, zadatak nam je da im pomognemo, a ne da ih ometamo da nabave psa koji je i dobro društvo i kućni ljubimac.

Međutim, ono što moramo znati jeste da mnogi od nas, ljubitelja pasa imaju nagon da pomaze psa na ulici, ali u slučaju pasa vodiča moramo naglasiti da je to izuzetno nepoželjno, jer na taj način skrećemo pažnju psa sa zadatka i ugrožavamo bezbednost slepe osobe.

Foto:en.wikipedia

Naime, za razliku od dresure koja podrazumeva izvršenje određene naredbe, smisao školovanja pasa je nešto drugačiji. Pas za tu upotrebu je “školovan” da razmišlja šta će u kojoj situaciji učiniti, kako će postupiti. Iz toga razloga je izuzetno važno ne ometati psa vodiča.

Šta psi vodiči moraju naučiti?

Psi vodiči tokom svoje temeljne obuke moraju savladati mnoga pravila, a samo neka od njih su:

naučiti sve verbalne komande
hodati s leve strane ili ispred korisnika i održavati jednoličan tempo hoda
držati se određenog pravca i ne obazirati se na ometanja ljudi ili drugih životinja, kao i ignorisati mirise, zvukove i sve ostalo što nije sastavni deo zadatka
zaustavljati se kod prepreka, poput ivičnjaka ili stepenica
na vreme prepoznati i izbegavati prepreke koje slepa osoba ne može savladati
zaustaviti se na početku i na vrhu stepeništa
leći i mirovati u trenutcima i na mestima na kojima upotrebu sedne

Ovo su samo neki od osnovnih zadataka koje psi vodiči moraju uspešno položiti, ali  jedna od možda najvažnijih lekcija koju psi vodiči moraju savladati kako bi slepa osoba bila sigurna, je “neposlušnost”, tačnije, odbijanje naredbe koja na bilo koji način predstavlja opasnost za korisnika.