Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Uskoro ćete moći da saznate koliko je vaš pas inteligentan

Naučnici s prestižnog evropskog fakulteta London School of Economics (LSE) i Univerziteta u Edinburgu sastavili su niz testova koji su omogućili da se izmeri inteligencija pasa, kao i da se povuče paralela između inteligencije i njihovog zdravstvenog stanja.

Testirali su “opštu inteligenciju” 68 škotskih ovčara.

Da bi realizovali istraživanje, podigli su hangar na farmi u Velsu, gde su pratili orijentacione mogućnosti pasa, njihovu brzinu, sposobnost razumevanja i praćenja znakovnih naredbi rukom. U sklopu zadatih testova ovčari su morali da pronađu hranu iza raznih prepreka, da procene razliku u ponuđenoj količini hrane.

Britanski naučnici su ustanovili da je jedan broj pasa koji je postigao dobre rezultate u jednom testu, bio uspešniji od drugih i u drugim vrstama testova, kao i da su ih ispunjavali sa izuzetnom preciznošću.

belgian-tervuren_02_lg

“Sposobnosti rešavanja određenih problema kod ljudi su različite, a tako je i kod pasa, čak i kad se radi o istoj pasmini”, rekla je dr Rosalind Arden, vođa istraživanja. “Ovo je vrlo značajno otkriće jer je kod inteligentnijih ljudi primećena malena, ali merljiva tendencija zdravije i duže životne dobi, a čini se da je inteligencija pasa strukturirana slično našoj. A puno je jednostavnije obaviti određene testove kognitivnih sposobnosti na psima nego na ljudima, jer kod pasa nema alkohola, cigareta ni socijalno-ekonomskog uticaja.”

“Ovde je još važno istaći da psi spadaju u retku grupu životinja kod koje se primećuju ključne tačke demencije. Dakle, razumevanje njihovih kognitivnih sposobnosti biće od velike koristi za razumevanje nastanka i razvoja tog neurološkog poremećaja kod ljudi i mogućnosti razvijanja novih načina lečenja”, rekla je dr Arden.

“Ovo je tek prvi korak, međutim želimo da sastavimo test inteligencije za pse koji će biti pouzdan, valjan i koji će se moći brzo obaviti. Takav bi nam test mogao pomoći da brže u vezu dovedemo inteligenciju pasa, njihovo zdravstveno stanje i životni vek”, rekao je dr Mark Adams sa Univerziteta u Edinburgu, dodajući da su “psi odličan izbor za ovakvu vrstu istraživanja jer su ‘voljni’ da učestvuju u testovima, a istovremeno im se i vesele.”