Treniranje pasa za izložbe

Mnogi ljudi smatraju da je pas “pozitivno treniran” ukoliko hoda na povocu i ne ujede sudiju. Stručnjaci znaju da je treniranje psa za izložbu, zapravo, komplikovanije. Što više pas zna o načinu na koji treba da odradi svoj posao u ringu, bliže će biti osvajanju titule.

Jednostavni počeci

U početnim fazama biće potrebno da pripremite psa za rad, za pravilno stajanje i saradnju, za praćenje vaše desne ruke, razumevanje klikera i želju za nagradom. Ovaj tekst obuhvata samo jedan deo toga obuhvaćen je ovim tekstom, a taj deo se naziva “stav”. Trudimo se da uložimo mnogo napora kako bismo naučili psa da seda pomoću komande klikera. Kako bismo ga pripremili za izložbu, biće nam potreban isti vremenski period da ga naučimo da stoji pomoću komande klikerom. Ne zanosite se – sve dok stoji, klikćite i nagrađujte ga. Da li su mu prednje i zadnje šape ravne? Koga briga? Nagrađujte ga sve dok mu kukovi nisu na zemlji.

Kako zovemo ovo ponašanje? Nikako. Prvo, zato što to nije krajnje ponašanje, već samo početak. Drugo, ja koristim malo glasovnih komandi za odobravanje. Radije govorim psu pomoću tela. Odobravanje postaje ples izveden subliminalnim signalima.

Ručni stav (Hand stacking)

Ručni stav je umeće fizičkog postavljanja psećih šapa u pravilan položaj. Određivanje pravilnog položaja varira od psa do psa, ali postoji nekoliko pravila. Ne možete kontrolisati pseće šape dok mu ne kontrolišete glavu.

Zapišite ovo na papiriću i zalepite na frižider: ne kontrolišete psa sve dok mu ne kontrolišete glavu. Ako imate malog psa, postavite ga na sto za šišanje. Svaki drugi pas može biti postavljen na neki niži sto, jer mu bolje vidite šape kada je na visini nego kada je na zemlji.

Još jedan savet – ovo se radi polako, centimetar po centimetar, kako bi rezultat bio dobar.

Počnite sa psom koji stoji ispred vas, okrenut ka vašoj desnoj ruci. Kliknite i nagradite ga. Ponovite dok se pas ne opusti, držeći gubicu pravo. Držite ga za njušku i okrenite mu glavu na njegovu levu stranu. Ukoliko ne bude stvarao otpor, nagradite ga.

Kada ovo pokušate, obično možete osetiti tenziju u vratu; uradite to nežno i mirno i kliknite kada se vrat opusti i kada krene voljno da okreće glavu. Pas vam prepušta da upravljate njegovom glavom. Kada budete mogli laganim dodirom da upravljate njegovom glavom, vreme je da obratite pažnju na centar gravitacije.

Kada pas stoji u prirodnom položaju, njegova težina će biti ravnomerno raspoređena na prednjim šapama. Kako pomerate glavu nalevo, njegova težina će se prebacivati na levu nogu, skidajući pritisak sa desne i obrnuto. Iskoristite ovo.

Pre toga, izbegnite da izgledate kao novajlija u ringu. Kada podignete prednje šape vašeg psa, činite to iz lakta. Nikako ne pipajte psa iznad lakta.

Da pomerite levu prednju nogu, prebacite levu ruku preko njega i nešno mu uzmite levi lakat, pomerite ga gde želite, a zatim spustite.

Zapamtite, ukoliko ne kontrolišete glavu, ne kontrolišete ni psa! Pomeranje nogu počinje od glave. Svojom desnom rukom pomerate njegovu glavu na njegovu desnu stranu, skidajući težinu sa leve šape. On zna kako to da uradi. Prebacite ruku preko njegovih leđa i podignite njegov levi lakat, kliknite i nagradite ga.

iyloyba pasa

Poslednji stadijum pomeranja njegove leve šape je da je spustite. U početku ne brinite o tome gde je spuštate, vi sada samo učite psa da vam dozvoli da mu podignete i spustite nogu. Kada šapa dodirne pod, vratite mu njušku nalevo, kako bi se ravnoteža vratila na obe noge. Kliknite i nagradite psa.

Postoje dva načina da pomerite njegovu desnu prednju nogu. Možete da nastavite da desnom rukom pomerate njušku nalevo, nagnete se malo nazad i levom rukom podižete lakat. Ili, možete da stojite iznad njega, okrenete mu njušku ka svojoj levoj ruci i koristite desnu za pomeranje laktova.

Postoji stotina sitnih pobeda između držanja njuške i postavljanja obe noge u pravilan položaj, a ovde su opisane samo neke od njih. Nekad kliknete jer pas dozvoljava da ga držite za gubicu. Nekad zbog prebacivanja težine. Nekad zbog pravilnog podizanja šapa. Kliknite uvek kada osetite da se lakat na kom nije težina kreće ka vama.

Isto pravilo se primenjuje i na zadnje noge. Nikad ih ne dodirujte ispod zgloba.

Biće teže prebacivati težinu na zadnjim nogama i važno je da psu date vremena da prebaci ravnotežu.
Kako biste prebacili težinu sa zadnje leve noge, pomerajte glavu psa nadesno, blago unapred. Kliknite kada se težina prebaci. Kada pas navikne na prebacivanje težine, podignite zadnju levu nogu svojom levom rukom, spustite je i ujednačite težinu. Ponovite to i za drugu nogu. Kliknite i nagradite svaki korak. Pas mora biti sasvim samouveren.

Slobodni stav (Free stacking)

Ukoliko ste završili sa ručnim stavom, pas sada ume da stoji mirno i ne smeta mu kada mu držite gubicu i pomerate glavu.

Jedna od najlepših stvari kod izložbi pasa jeste divna, subliminalna komunikacija između trenera i psa. Pravi izložbeni pas nije onaj kog drugi nameštaju, već on sam zauzima položaj.

Dve reči: slobodan stav. Koristite sitne, suptilne signale da saopštite psu gde da spusti šape i šta da radi sa ravnotežom.

Većina pasa ne zauzima ovo kao prirodan položaj.

Pozicioniranje zadnjih nogu
Kako biste mogli da mu pomerate prednje šape, prvo ćete morati da ga naučite da učvrsti zadnje noge. Ukoliko ne možete da ga navedete da pomeri šape napred, možete ga navesti da ih pomera u stranu.

Pri ručnom nameštanju vi fizički pomerate glavu nalevo, prebacujući težinu s noge na nogu. I sada ćete učiniti isto, ali ćete mamiti glavu u stranu, umesto što ćete je pomerati. To možete činiti mamcem ili rukom. Predlažem mamljenje mamcem, barem u početku.

Pre nego što počnete, morate znati još nešto. Pomeraćete njušku u luku nalevo.

A: previše napred. Pas će iskoračiti.

B: previše nazad. Pas će ustuknuti.

C: pravilan luk za pokret nosa. Zadnje noge će ostati na mestu, a prednje će se pomerati.

D: centar luka. luk je centriran u osnovi psećeg repa.

Počnite sa psom koji udobno stoji, poželjno na stolu, okrenut na vašu desnu stranu. Desnom rukom stavite mamac sa desne strane nosa i polako pomerajte nos nalevo. Ne gledajte njušku, gledajte desnu šapu. Trebalo bi da perifernim vidom pratite pomeranje glave. Kada desna šapa počne da se podiže, kliknite i nagradite ga, a zatim ponovite postupak.

Šta bi moglo da pođe naopako? Pas može krenuti napred zadnjom nogom, jer ste ga povukli previše napred, umesto u krugu luka (A).

Mogao je da korakne nazad levom prednjom šapom, jer ste ga gurnuli nazad (B). Ili, da se zanese nazad desno a napred levo, jer ste napravili pokret suviše brzo.

Kada podiže desnu prednju šapu dobro, učinite isto sa desnom. On je ispred vas, okrenut nadesno. Desnom rukom mamite mu njušku u luku prema desno. Posmatrajte levu šapu. Kada je podigne, kliknite i nagradite ga.

Vežbajte sve dok zadnji deo nije dobro vođen. Mođete pomerati njegove prednje šape desno ili levo mamcem, a da pozadina ostaje na mestu.

Centar ravnoteže

Sada možete da počnete da navodite psa da pomera prednje šape napred. Ali ne tako brzo. Ne zaista napred, već blago napred u luku, odnosno desno ili levo napred.

Sledeća lekcija je prebacivanje centra ravnoteže napred. On možda nije najbolje građen pas na svetu, ali ako ne vuče težinu napred, stav mu neće dobro izgledati.

Naučili ste ga da učvrsti zadnje noge i pomera prednje. Sada treba da mu objasnite da ne treba da pomera prednje noge pravo. Sada učvršćujete prednje noge. Neka zauzme stav, postavite prednje noge i mamite ga vrlo, vrlo polako napred. Pažljivo posmatrajte. Ukoliko ga povučete predaleko prebrzo, on će iskoračiti napred i moraćete da brzo odvučete mamac i počnete ispočetka.

Šta je ono na šta obraćate posebnu pažnju? Na prednjem delu sredine psećih leđa postoji malo udubljenje. Posmatrajte ga. Kada se pas nagne napred, koža oko udubljenja će se zategnuti. Da, ovo udubljenje se može zapaziti čak i na dugodlakim psima. Kliknite kada se koža zategne. Ono što ovim postupkom odobravate je zatezanje mišića koji težinu prebacuju na prednji deo tela.

Ukoliko je vaš pas rase koja u ringu treba da drži podignut rep, za njih ima još koristi od zatezanja ovih mišića. Mišići koji drže rep spuštenim su deo grupe koja psa vuče unazad, u submisivnu, plašljivu poziciju. Mišići koji podižu rep guraju psa napred, ispravljaju leđa i čine da pas izgleda dominantno i zadovoljno. Učenjem psa da se naginje napred, vi ga učite da prihvati dominantni, pobednički stav i podigne rep. Ukoliko ne želite da rep bude podignut, ostaje vam da se nadate da je pravilno građen i da može da se drži pravilno.

Ovaj pas ume da čita misli!

Sledeći trik je da učinite da sve bude subliminalno. Slobodan stav nema svrhu ukoliko vi morate da kleknete i gurnete ruku psu pod njušku. Očekujem da je pas do sada naučio da prati vašu ruku, kad god ima priliku, ukoliko se u njoj nalazi nagrada. Dobro! Odvedite ga do mesta za stajanje i pokušajte da namestite njegove prednje šape jednostavnim pokretima ruke, umesto mamcem. Posmatrajte njegove noge, kliknite i nagradite ga ako se podignu, kao što ste činili kada ste ga učili da zauzme stav. Uz malo truda, trebalo bi da uspete da zadržite spuštene ruke i laganim komadama rukom pomerate njegove šape. Na kraju ćete biti sposobni da jednostavno pogledom kažete psu kako treba da stane.

Kada je vaš pas zauzeo dobru poziciju, postoji igra koju možete igrati sa njim kako bi ostao u tom položaju. Namestite ga, stanite ispred njega, pokažite mu nagradu, sakrijte je iza leđa na tenutak, pa, ako pas ostane miran, kliknite i dajte mu nagradu. Možete mu je dobaciti, ili je otkotrljati niz pod, da je uhvati. Zatim počnite ispočetka. Postepeno produžavajte vreme za koje nagradu krijete iza leđa. Pošto pas zna šta ga čeka, ali ne zna kada, ostaće u stanju pripravnosti.

Nameštanje zadnjih nogu

Učenje psa da odstupi daje vam kontrolu u nekoliko oblasti. Ukoliko niste zadovoljni kako je postavio zadnje noge, možete da ih pomerite ručno ili da ga “zamolite” da napravi korak unazad i zauzme slobodni stav.

Postoje dva načina da ga naučite da ustukne. Najjednostavniji je da stanete ispred njega i polako se nagnete ka njemu. Kada prva šapa krene unazad, kliknite.

10Drugi metod je da ga mamite unazad nagradom koju ćete mu pokazati. Stavite mu je ispred nosa, a onda je polako spuštajte ka grlu (ali ne niže od toga). Ako ustukne, kliknite i nagradite ga.

Vežbajte pomeranje glave na desno i levo pre nego što zatražite da ustukne. Da li to pravi razliku kojom će nogom prvo krenuti? Pokušajte i u drugom smeru. Sada imate kontrolu i nad zadnjim nogama.
Još jedan, poslednji trik: često je potrebno da držite mamac u ruci i istovremeno pokažete sudiji zube. Zato ga učim položaju koji zovem Confirmation zen. Hrana koju držim palcem i kažiprstom je dostupna psu. Hrana koju drže ostala tri prsta nikad nije dostupna. Štitite hranu pomoću zadnja tri prsta i čekajte da pas izgubi interesovanje. Kada se to desi, kliknite, prebacite hranu između palca i kažiprsta i dajte je psu. Ponovite sve dok pas ne nauči kada je hrana dostupna, a kada nije.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *