Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Terapija životinjama zaista pomaže pacijentima sa rakom

Psi koji se koriste u terapijske svrhe zaista imaju blagotvorno dejstvo na zdravstveno stanje pacijenata obolelih od raka, pokazalo je najnovije naučno istraživanje.

 

Foto: Thinkstock

Prisustvo pasa utiče na smanjenje anksioznosti i stabilizovanje krvnog pritiska, rezultat je istraživanja Američke humane asocijacije koje je predvodila Ejmi Mekalah, direktor za humano istraživanje i terapiju.

Ona je sa svojim timom proučavala kakvo su dejstvo na decu obolelu od raka imale kratke, nedeljne posete pasa. Pokazalo se da su nivo anksioznosti i krvni pritisak bili znatno niži kod dece u eksperimentalnoj, nego u kontrolnoj grupi.

Tim sada planira da prouči reakciju pasa na iste okolnosti – pre i posle svake posete kod pasa će biti meren nivo kortizola u pljuvačci (hormon stresa). Cilj je saznati deluju li ovi uslovi stresno na pse, a ako je odgovor potvrdan – mogu li se trenirati na neki drugi način, tako da se stres izbegne.