• Vaspitanje psa,  Zašto imati psa

    Treniranje psa na pozitivan način

    Psi su životinje koje u prirodi žive u čoporu pa je normalno da od svog vlasnika očekuju da ih vodi.Najbolji način kako usrećiti svog psa jeste dati mu disciplinu i dresirati ga. Naravno, na pravi način – sistemom nagrada i bez kažnjavanja.U poslednjih stotinak godina rad sa psima mnogo je napredovao i brojne naučne spoznaje o psihologiji pasa i uslovljavanju tome su doprinele.Prijateljstvo ljudi i pasa mnogo je duže te su ljudi pse odgajali i školovali i mnogo pre toga.Na primer, i drevni Rimljani odgajali su i koristili razne upotrebne, radne pse poput čuvarskih ili lovačkih, a zajednički lov pasa i ljudi u temeljima je pripitomljavanja.Zato se može reći da…