• Rase pasa,  Zašto imati psa

    Autohtone rase pasa u Srbiji

    Šarplaninac je poreklom sa planine Šare i Bistre, gde se upotrebljava kao izvanredan i nezamenljiv pas čuvar stada i imanja. Šarplaninac je rasa koja je dugo vremena bila poznata kao jugoslovenska rasa, odnosno rasa bivše SFRJ. Međutim, šarplaninac nikada nije nastanjivao čitavo područje bivše Jugoslavije, nego isključivo područja Makedonije, Kosova, Srbije i Crne Gore. Međunarodno je priznat tek 1939. godine i to pod imenom ilirski ovčar. Daleko poreklo šarplaninca može samo da se nagađa. Verovatno je u jednom ili više navrata u migracijama naroda iz Azije došao u Evropu i na Balkansko poluostrvo, zajedno sa stokom koju su ti narodi uzgajali. Zadržao se u osnovnom tipu samo u onim područjima gde je…