• Ishrana pasa,  Rase pasa

    Da li je hovavart pas za vas?

    Među brojnim rasama pasa, koje potiču s nemačkog tla, ova pripada grupi najmlađih. O pretečama današnjih rasa saznajemo iz literaturnih izvora sa početka ovog veka. Zvanično priznavanje Hovavarta kao samostalne pasmine usledilo je tek 1936. godine! Ovo je primer kako se mogu standardizovati mnogobrojni oblici, uslovno rečeno, „seoskih” pasa.Od tih pasa, koji su čuvali domove i poljoprivredna gazdinstva, marljivi kinološki radnici standardizovali su ovu rasu pasa.I pored toga što Hovavart pripada grupi najmlađih standardizovanih rasa pasa, nemački kinolozi ističu da je ovaj pas potomak prvog evropskog pastirskog psa.Hovavart je nastao od psa čuvara dvorišta koji vodi poreklo iz bronzanog doba. Uzgojni materijal, za stvaranje rase, poticao je iz brdovitog predela…