• Razno o psima

    Kako su ljudi stvorili pse?

    Na Zemlji živi oko pola milijarde pasa i svi su rodbinski vezani. Psi vuku evolucione korene od sivog vuka, a genetske razlike između divlje zveri i čovekovog najboljeg prijatelja neverovatno su male.Iako je evolucija imala mnogo toga da kaže o psima, daleko najveći uticaj na omiljene kućne ljubimce imali su ljudi. Još od praistorijskog vremena, kad su lovci i sakupljači počeli graditi prva privremena naselja, ljudi su počeli da utiču na buduću transformaciju vuka u psa.Slično mačkama, vukovi su počeli pratiti ljude privučeni smećem koje su lovci ostavljali za sobom, ali  za razliku od malih mišolovka, tadašnji psi su odmah pokazali koliko zajedničkog imaju sa ljudima.Vukovi su timski igrači i…