• Izaberi psa,  Razno o psima

    Ove rase imaju najbolji njuh

    Zna se da je čulo mirisa kod pasa jedno od najstarijih i najrazvijenih čula. Psi svet otkrivaju putem mirisa. Njuhom psi registruju sve postojeće mirise u okolini, ali i sve promene koje se u njoj zbivaju. Neke rase pasa imaju jače, a neke slabije čulo mirisa.Među psima sa jačim i istančanijim čulom mirisa u odnosu na druge rase ističu se goniči i tragači, a na listi najboljih njuškala pronaćićete i neke rase koje će vas iznenaditi.Pogledajte koje rase imaju najbolji njuh:Pas Svetog HubertaPas Svetog Huberta ima izuzetno istančan njuh, koji ga čini najboljim tragačem među lovačkim psima. Ova rasa ima najbolje razvijeno čulo njuha među psima. U stanju je da…

  • Rase pasa

    Pas Svetog Huberta

    Ova rasa je čuvena po svom naboranom licu, dugačkim i divnim ušima, i neverovatnim čulom mirisa.Ova rani goniči su poznati kao Psi Svetog Huberta, uzgajani su od strane monaha iz Opatije Svetog Huberta. Tokom svog života, Fransoa Hubert (656-727) je bio strastveni lovac koji je kao svoj životno delo uspeo da napravi rasu sposobnu da prati stari ili hladan trag, koje je nastavio i nakon penzionisanja u manastiru posle smrti svoje supruge.Ovaj naborani pas je nežan i ljubazan, ali daleko od toga da je lenj. Pas Svetog Huberta može da nanjuši trag na milju daleko i uvek će radije spavati na kućnom tremu. Očekujte da mu se posvetite duge šetnje…