• Rase pasa,  Razno o psima

    Kako vetar utiče na njuh lovačkih pasa

    Smatra se da su najpovoljniji vremenski uslovi za rad pasa ptičara vetar koji duva brzinom od pet do šest metara u sekundi i temperatura do 25 stepeni. Ipak, uspeh u radu određuju i mnogi drugi faktori.Smatra se da su najpovoljniji vremenski uslovi za rad pasa ptičara vetar koji duva brzinom od pet do šest metara u sekundi i temperatura do 25 stepeni.Ipak, uspeh u radu određuju i mnogi drugi faktori.Prilikom posmatranja rada pasa ptičara sudije treba da uzmu u obzir sve komponente koje na njega utiču, kako bi  pravilno ocenile psa. Mnoge faktore moraju poznavati i vlasnici, da bi izabrali najbolje vreme za prikazivanje psa na proverama u radu. Poznavanje…