• Izaberi psa,  Razno o psima

    Imaju li pas i vlasnik slične osobine?

    Većina pasa provodi život u domu zajedno sa vlasnikom i njegovom porodicom. Da bi se dobro uklopio u porodicu, bitno je da pas ima funkcije koje odgovaraju ukućanima.Istraživanja su pokazala da se vlasnici svesno ili nesvesno trude da izaberu pse koji im najviše liče, kako – likom tako i po karakteru. Dr Stenli Koren 1996. godine je sproveo istraživanje na 6000 ljudi pokazavši da se na osnovu ličnosti čoveka može odrediti pasmina koja mu najbolje odgovara. Jedna studija je utvrdila da su ljudi koji imaju pse sa naglašenom agresivnošću i sami iznadprosečno agresivni.Odakle međusobna sličnost? Zašto je to tako? Jedna je mogućnost da čovek utiče na ličnost psa. Lako je…