• Ishrana pasa,  Vaspitanje psa

    Zašto je dobro da pas reži?

    Neki vlasnici pasa pokušavaju da oduče pse od režanja pa im je neprijatno ako njihovi ljubimci ispuštaju preteće zvukove tokom susreta sa drugim psima, životinjama ili ljudima. Zašto takav pristup nije dobar?Režanje je posve prihvatljivo pseće upozorenje kojim vaš ljubimac pokazuje da mu se nešto ili neko ne sviđa. Poruka koju režanjem šalje jeste: “Ne prilazi! Prestani da radiš to što radiš!”Takav preteći zvuk ljude ponekad uplaši pa pokušavaju da nauče pse da prestanu da ih prave, ali zaboravljaju da je to neagresivni oblik komunikacije kojim psi pokazuju emocije i raspoloženje. Da pas želi nekoga da napadne, već bi ga napao. Režanjem on sam izbegava napad.Ako uklonite režanje, imaćete psa…