• Razno o psima,  Zdravlje pasa

    Rase i najčešće nasleđene bolesti

    Pojedine rase pasa sklonije su nekim bolestima, što ne znači da će se svi ili većina pasa te rase razboleti!Među predispozicijskim bolesti­ma poznata je šepavost jazavičara do koje dolazi kod preopterećene kičme i pritiska kostiju na živce.Posebno česta i opasna bolest je displazija kukova kada dolazi do degenerativnih promena u zglo­bu pri čemu glava bedrene kosti postaje zaobljena i hrapava, a zglobna čašica sve plića, dok u težim slučajevima skoro nestaje. Bolest se uglavnom javlja kod većih rasa pasa.Kod dalmatinaca se često javljaju kristali mokraćne kiseline koji se izlučuju u zglobovima. To je vrlo opasna i bolna bolest, kod koje organizam ima po­teškoće sa razmenom belanče­vina u organizmu.Kamenje u mokraćnoj bešici se javlja kod jazavičara, baseta i škotskih teri­jera.…