• Rase pasa,  Vaspitanje psa

    Kinološke izložbe – šta treba da znate

    Zabranjeno je učestvovanje na izložbama bolesnim psima, psima invalidima (bogaljima) ili psima sa atrofijom testisa kao i kerušama koje imaju teranje ili su vidno pod laktacijom ili su zajedno sa svojom štencima, kastriranim i sterilisanim psima. Ne mogu se ocenjivati psi koji nisu upisani u katalog sem u slučajevima kada organizacioni komitet za to donese odluku (problem štampanja kataloga, i slično). Psi sa kupiranim repom ili ušima moraju se primiti na izložbu i pri tom se mora obratiti pažnja na važeće propise u njihovoj zemlji porekla i u zemlji u kojoj se izložba održava. Ocenjivanje ovih pasa, bilo da su im rep i uši kupirane ili ne, treba da se…