• Razno o psima,  Zanimljivosti o psima

    Primećujete li sličnost?

    Postoje teorije, ali i studije koje pokazuju da parovi vremenom počinju fizički da liče jedni na druge. To je i dokazano, jer se dešava da momka i devojku ili bračni par pitaju da li su u srodstvu. Međutim ovo što je još interesantnije jeste da mnogi podržavaju teoriju kako psi i njohovi vlasnici vremenom počinju da liče. A da li se to zaista može reći i za pse i njihove vlasnike? Postoji nekoliko istraživanja o tome.Roj i Kristenfeld su 2004. godine su objavili teoriju kako psi definitivno liče na svoje vlasnike, ali samo ukoliko su rasni.Levin je godinu dana kasnije ponovo analizirajući podatke dobijene prvim istraživanjem, pronašao da to ipak…