• Zašto imati psa,  Zdravlje pasa

    Ovo su znaci da vaš pas trpi bolove!

    Baš kao i ljude i pse može da boli sve i svašta, samo sa tom razlikom što oni ne mogu to da nam saopšte. Zato bi bilo dobro da saznate po njegovom ponašanju, šta je to što ga boli.Psi,zarazlikuodljudi,imajuizuzetnovisokpragpodnošenjabola.Iakosublažebolesniiliimajunekulakšudeformacijuiliupalu,vrloretkoćepokazatidaneštonijeuredu.Da ih nešto muči, psipokazujutekkadasituacijapostanekritična,astepenbolaizuzetnovisok.Zbogtogajeveomavažnopravilno“čitanje”ljubimcaiprepoznavanjeodređenihradnjiilisituacijakojeukazujudamujepotrebnapomoć. Tačnootkrivanjebolakod ljubimacavažnojezanjihovozdravljeikvalitetživota,aposebnopravovremenoreagovanjeuslučajupojedinihoboljenja.Psinemogudakažukakavproblemimajuizatojeotkrivanjeilociranjebolnihprocesajedanodnajvažnijihzadatakaveterinarskestruke.Sapojedinim životinjama,zbograsnihiliindividualnihkarakteristikatojelakše,dokjekod nekih znatnoteže.Dabibiliuspešnijiuotkrivanjubolasvogljubimcaitakoboljebrinulionjemu,predstavljamovamnekolikosimptomanaosnovukojihćetelakšeprepoznatidavašpasimaproblem.Nabrojane situacije samo su najčešći načini kojima se naši ljubimci služe da nam saopšte da ih nešto boli. Svaka jedinka, međutim, zavisno od temperamenta, pronaći će put kojim će svom vlasniku saopštiti da mu nije baš najbolje. Samo dobro poznavanje psa, pažljivo praćenje njegovog ponašanja i brzo reagovanje u slučaju promena garantuju život bez bola našeg ljubimca. Naravno, put do veterinara u svim situacijama…