• Rase pasa,  Zašto imati psa

    Da li je havanski bišon pas za vas?

    Istorijat razvoja ove rase je jedinstven i interesantan (kao i sama rasa). Kao zemlja porekla u standardu ove rase navedena je Kuba (Havanski bišon je nacionalni pas Kube).Ali odakle Havanezer na Kubi?Ova stara rasa zapravo vodiporeklo sa zapadnog Mediterana.Kolonizacija Kube započeta je 1492. godine i njen najveći deo bio je u posedu Španije u narednih 400 godina. U dnevnicima prvih doseljenika zabeleženo je da su psi dovedeni već prilikom prvih dolazaka kolonista, što nas navodi da zaključimo da je pas poreklom sa Tenerifa (odakle sudošli prvi kolonisti).Mnogi smatraju Tenerife prapostojbilnom cele familije Bišona. Usled veoma striktnih pravila koje je Španija nametnula svojim kolonijama, Tenerifi su bili jedina luka otvorena za…