• Zanimljivosti o psima,  Zdravlje pasa

    Kako sprečiti graviditet nakon neželjenog parenja?

    Neželjeni graviditet u kuja može se prekinuti na dva načina: sterilizacijom (ovariohisterektomijom) kuje ukoliko smo sigurni da kuju više nećemo pripuštati i medikamentoznom hormonskom terapijom ukoliko kuju kasnije  želimo pripuštati. Prednosti sterilizacije kuja je što trajno rešava problem neželjene trudnoće  i što se na ovaj način otklanja rizik nastanka gnojne upale materice (piometre).Ukoliko vlasnik ne želi hiruršku metodu i odluči se da kuju ponovo pripušta preostaje hormonska terapija u cilju sprečavanja neželjene trudnoće. Za sprečavanje neželjenog graviditeta  neposredno nakon parenja kuja koriste se preparati koji su u svojoj osnovi estrogeni. Egzogenim estrogenima postiže se sekundarna proliferacija endometrijuma materice i sprečava sekreciona progesteronska faza koja je neophodna za nidaciju oplođenih jajnih…