• Ishrana pasa

    Šta kada pas jede sve što nije za njega?

    Neke životinje imaju potrebu za jedenjem predmeta Ili materija koje normalno nisu za njihovu ishranu I takav poremećaj ponašanja nazivamo alotriofagija . Neki psi mogu imati naviku da jedu kamenje, malter, loptice za igru, čarape I druge predmete koji mogu biti štetni po njihovo zdravlje. Potreba za jedenjem sopstvenog ili tuđeg izmeta  nazivamo koprofagija I ona je manje opasna po zdravlje.Ovakve pojave mogu nastati kao igra ili isprobavanje , a kasnije da prerastu u redovno žvakanje I gutanje predmeta.Uzroci ovako poremećenog ponašanja još uvek nisu u potpunosti jasni. Postoji više teorija o uzroku nastanka ovakvog poremećaja. Kao uzroci ovakvog ponašanja navode se : –          nedostatak određenih hranljivih materija u obroku–          posledica…