• Rase pasa,  Razno o psima

    Francuski ptičar gaskonjski tip

    Francuski ptičar je ptičar srednjih brakoidnih telesnih proporcija. Javlja se u dva različita tipa, veći gaskonjski i manji pirinejski. Oba potiču iz jugozapadne Francuske i centralnih Pirineja, gde su u čistoj rasi omiljeni za druženje.Opšti izgled: Plemenit, robustan i snažan, ipak ne preterano teško građen pas sa jakim nogama. Ženke su lakše. Koža je meka i slobodna.Glava: Prilično snažna, ali ne preteška. Gotovo ravna ili samo malo zaobljena lobanja, ima slabo izraženu središnju brazdu. Vrh potiljne kvrge je slabo istaknut. Čeoni prelom nije ni usečen, niti napred uzdignut. Granične linije lobanje i njuške su blago divergentne. Njuška je široka, pravougaona, ponekad sa konveksnom gornjom linijom. Dužina joj je nešto manja…