• Rase pasa,  Zašto imati psa

    Da li je finski špic pas za vas?

    Opšti izgled: Telo je gotovo kvadratično. Visina grebena i dužina tela kod mužjaka iznose od 44-50 cm, a kod ženki od 39-45 cm. Smelog držanja. Kompletna pojava, a naročito oči, uši i rep iskazuju živahnost. Posebna karakteristika rase je želja za lovom, odvažnost i vernost. Rasa je namenjena za lov ptica.Glava: Srednje veličine, jasno isklesana. Lobanja blago zaobljena sa izraženim stopom. Lični deo uzan i suv, ravnomerno se sužava gledano odozgo i sa strane. Nos ugljeno crn. usne priljubljene, zatvorene i tanke. Uši stršeće i špicaste sa finom dlakom, veoma pokretne. Oči srednje veličine, živahne. U prednosti su tamne.Vrat: Mišićav. Kod mužjaka je kraći, gusto odlakan, kod ženki srednje dužine.Leđa:…