• Rase pasa,  Razno o psima

    Faraonski pas

    Opšti izgled: Srednje veličine, plemenitog držanja sa jasnim konturnim linijama. Dražesan ali pri tome pun snage. Veoma brz pri slobodnom lakonogom kretanju i sa opreznim izrazom.Karakteristike: Oprezan, strastven lovac koji koristi oči kao i organe čula mirisa. Pri radu na kratkim distancama on koristi takođe i uši u značajnoj meri.Narav: Oprezan, inteligentan, prijateljski, poverljiv i razigran.Glava i lobanja: Duža lobanja, suva i dobro oblikovana. Lični deo neznatno duži od lobanje. Stop samo neznatno naznačen. Linija lobanje je paralelna sa linijom njuške. Glava gledano sa strane, kao i odozgo deluje kao tup klin.Oči: Ćilibarne u skladu sa bojom dlake. Ovalne, srednje duboko usađene, sa odlučnim i inteligentnim izrazom.Uši: Usađene srednje visoko.…