• Rase pasa,  Razno o psima

    Estrelski planinski pas

    Od veoma davnih vremena ovaj pas nastanjuje Sera da Estrela (planinu u Portugaliji čiji najviši vrh prelazi 2.000 m). Pravo poreklo ove rase izgubljeno je u tami vremena. Pa ipak, ovo bi trebalo da je jedna od najstarijih rasa na Pirinejskom poluostrvu. Susrećemo je počev od prvih ogranaka velike planine do najviših nadmorskih visina, naročito leti, kada sneg iščezne, a trava na pašnjacima počne da niče, na visoravnima na koje se penju stada, jer su niže oblasti planine potpuno isušene od preterane toplote. Psi se pridružuju stadima, kao požrtvovani čuvari, i brane ih od vukova koji pustoše okolinu. Takođe ih nalazimo rasute u mnogim krajevima zemlje, naročito u Centralnoj Portugaliji,…