• Zanimljivosti o psima,  Zdravlje pasa

    Zašto se javlja epilepsija kod pasa

    Epilepsija je poremećaj funkcije mozga, kod koga dolazi do iznenadnih, nekontrolisanih napada, tokom kojih može doći ili ne, do gubitka svesti i ti napadi se ponavljaju. Razlog pojave ovih napada nekada nije moguće utvrditi (idiopatska epilepsija)ili mogu biti stečeni.Razlozi za pojavu napada:Urođeni defekti Nivo glukoze u krvi suviše nizak (hipoglikemija) ili suviše visok (Dijabetis) Oboljenja bubrega Oboljenja jetre Infektivna oboljenja Tumori mozga Toksini Oštećenja mozga nastala tokom traume (udarca) Niska koncentracija kalcijuma kod skotnih ženki ili kuja koja doje Primarna ili idiopatska epilepsijaKao što možete da vidite postoji veliki broj uzroka koji mogu dovesti do pojave napada i nije svaka neurološka manifestacija – napad neke vrste- epileptiformni napad (napadi , grand…