• Rase pasa,  Zašto imati psa

    Da li je engleski špringer španijel pas za vas?

    Opšti izgled: Simetričan, kompaktan, snažan, radostan, živahan. Od svih britanskih španijela najviši na nogama i najrasniji u građi tela.Karakteristika: Rasa je stara i čistog porekla, najstarija rasa lovačkih pasa. Prvobitni zadatak bio je pronalaženje i izjurivanje divljači kod lova hajkom, lova sokolom ili grejhaundom. Sada se upotrebljava za pronalaženje divljači i aportiranje posle pucnja.Narav: Prijateljska, bezbrižan, poslušan. Najviše nepoželjna plašljivost i agresivnost.Glava i lobanja: Lobanja srednje duga, srazmerno široka, blago zaobljena, penjuća od njuške, kobasičaste obrve i stop podeljeni sa brazdom između očiju, koja se pruža od prednjeg dela glave do potiljne krvrge, koja ne srne biti istaknuta. Ravni obrazi. Dužina njuške u pravilnom odnosu prema lobanji, srazmerno široka i…