• Razno o psima

    Šta je „dog-trekking”?

    Najnovija u nizu psećih sportskih disciplina, nazvana „dog-trekking”, po mnogo čemu drukčija od ostalih, podrazumeva pre svega zajedničko učešće čoveka i psa koji vezani jedno za drugo treba da pređu određenu maršturu trčeći planinskim stazama.Prvo takmičenje ove vrste održano je 1990. godine u Pijemontu, u italijanskim Alpima.PravilaPREMA pravilima ove sportske discipline predviđeno je da čovek i pas pređu 80 kilometara za tri dana, sa noćenjima u specijalno opremljenim kampovima.Pre trke učesnici su podvrgnuti strogom pregledu lekara i veterinara koji treba da utvrde da li je njihovo zdravstveno stanje zadovoljavajuće i da li mogu da podnesu tolike napore. Na usputnim kontrolnim stanicama mogu da se odmore, utole žeđ i rashlade. Za…