• Ishrana pasa

    Koje su dnevne potrebe hrane psa?

    Prehrambene potreba pasa se menjaju kroz čitav njegov život i zavise od mnogih faktora poput starosti, fizičke aktivnosti, reproduktivnog statusa, stanja zdravlja i uslova okoline.Faza održavanja odrasle životinje smatra se razdobljem zadovoljavanja osnovnih potreba tokom kojih životinja nije izložena dodatnim fiziološkim stresovima rasta, skotnosti ili laktacije, redovnim radom ili povećanom fizičkom aktivnost i ekstremnim spoljašnjim temperaturama. Ishrana za održavanje namenjena je sledećim psima:– odraslim sa normalnom aktivnošću;– psima u kućici prilikom odmaranja;– sportskim i lovačkim psima prilikom odmaranja;– kujama koje nisu u periodu reprodukcije.Tokom ovog razdoblja potrebno je održavati optimalno zdravlje i aktivnost, izbegavajući sklonost ka debljini. Većina odraslih pasa na održavanju mogu zadovoljiti svoje potrebe u jednom obroku pa…