• Razno o psima,  Zdravlje pasa

    Šta psi vide kada gledaju TV?

    Ljudi često tvrde da psi zaista mogu da shvate šta se dešava kada gledaju televiziju – međutim, da li je to tačno?Da li moderni televizori sa povećanom rezolucijom i oštrinom slike omogućavaju psima da zaista vide šta se dešava na ekranu?„Psi verovatno posmatraju TV kao što generalno vide svet oko sebe. Sada, kada moderni televizori generišu više frejmova po sekundi, psi mogu da doživljavaju slike kao film, kao što to i mi radimo “, odgovor je Enrnst Ropstada, profesor Veterinarskog univerziteta u Norveškoj.Broj frejmova koji je potreban da bi se prevarile oči i mozak kako bi slike na televizoru percipirali kao film, umesto samo treperenja na ekranu, razlikuje se od…