• Zanimljivosti o psima

    Saznajte sve o čulima psa

    Čula psa funkcionišu isto kao kod čoveka. Dakle, put njihovog reagovanja na nadražaj počinje od nervnog sistema, sve dok ne stigne do mozga, organa koji je zadužen da primi informaciju i da emituje odgovor. Na primer, ako pas nagazi na nešto i oseti bol, njegov mozak će sigurno izazvati reakciju podizanja noge.Kod psa, najvažnije i najrazvijenije čulo je njuh. Zapravo, razna istraživanja potvrdjuju da je čulo mirisa kod psa sto puta veće nego kod čoveka.Sluh, osetljiviji i bolji organ nego kod čoveka, druga je važna karakteristika. Pas može da sluša zvuke koje ljudsko biće ne čuje, kao što se dešava sa zvucima visoke frekvencije ili specijalnim pištaljkama za pse, koje…