• Razno o psima,  Zdravlje pasa

    Vaš pas pati od boleti jetre?

    Bolesti jetre obuhvataju veliki broj poremećaja kod kojih je funkcija jetre smanjena i manje efikasna nego što je normalno.Jetra je najveći unutrašnji organ u organizmu Vačeg ljubimca i pretpostavlja se da vrši oko 1500 funkcija. Jetra ima centralnu ulogu u varenju i preradi hranjivih materija, odstranjivanju toksina, sintezi osnovnih komponenti krvi kao i deponovanju vitamina i minerala.Hepatitis predstavlja zapaljenje jetre koje može biti posledica mnogobrojnih pormećaja uključujući one izazvane virusima, bakterijama, hemikalijama i lekovima.Ukoliko zapaljenje jetre traje dugo i ako se ne leči adekvatno, može doći do zamene zdravog tkiva jetre ožiljnim, vezivnim tkivom što predstavlja cirozu jetre.Funkcija jetre može biti poremećena i usled bolesti koje su zahvatile neke druge…