• Ishrana pasa,  Zdravlje pasa

    Da li je anestezija opasna za psa?

    Znanja iz oblasti istraživanja bola kao i najnovija saznanja o narkoticima, ne samo u humanoj medicini, nego i u veterini danas omogućuju bezbolno obavljanje određenih zahvata. Faktor straha povezan sa odgovarajućim odbrambenim mehanizmima deluje otežavajuće na primenu određenih vrsta narkoza (na primer lokalna anestezija), tako da je potrebno u tim slučajevima primeniti totalnu narkozu.Koja je narkoza najpodesnija u datim uslovima, treba da odluči veterinar u zavisnosti od stanja psa, planiranog zahvata, tehničkih mogućnosti kao i materijalnih mogućnosti vlasnika.Kako su vlasnici pasa pod utiskom očekivanog medicinskog zahvata na psu, često nervozni i zaborave da postave najvažnija pitanja vezana za narkozu, razjasnićemo nekoliko najvažnijih pojmova vezanih za nju.Lokalna anestezijaPod pojmom „narkoza” objedinjeno…