• Ishrana pasa,  Zdravlje pasa

    Alergija kod psa na aditive i konzervanse

    Preosetljivost organizma pasa izazvana alergijskim promenama, koje su uslovljene određenim materijama iz njihovog okruženja, sve su primetniji, mada oduvek postoje. Razlog za to je napredak istraživanja mehanizama pojave alergija, što podrazumeva i simptomatsko reagovanje pasa na različite alergene. Alergijske reakcije se kod pasa najčešće ispoljavaju na koži.Kožne promene mogu biti različite, od jedva primetnih do onih koje su praćene stvaranjem velikih rana i opadanjem dlake. Gušenje, suzenje očiju ili kijanje zabeleženo je kod malog broja slučajeva. Alergije mogu biti izazvane parazitima, bakterijama i glivicama, alergenima iz vazduha, određenim sastojcima u hrani, a mogu biti i kontaktne. Pored toga, alergiju kod psa mogu izazvati i ujedi pojedinih insekata (pčele, komarci, paukovi…