Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Šta spada u zlostavljanje životinja?

Mnogim svojim delima – činjenjem ili propuštanjem da se nešto učini, čovek može nanositi životinjama bol, patnju, strah, stres, povredu. Svojim aktivnostima, čovek može narušiti i  genetsku celovitost životinje, a u najtežim slučajevima, on može svojim ponašanjem prouzrokovati i smrt životinje. Nekada se to čini namerno, nekada nevoljno, iz nehata. U svakom slučaju, u svim ovim situacijama reč je o zlostavljanju životinja.

Postoje različiti načini na koje čovek može zlostavljati životinje. Nekada je na prvi pogled jasno da neko ljudsko ponašanje predstavlja zlostavljanje životinja, dok je ono nekada prikriveno, ali izaziva isto tako teške posledice.

  1.  Fizičko zlostavljanje životinja
  2.  Zanemarivanje životinja
  3.  Psihičko ili emotivno zlostavljanje životinja
  4. Seksualno zlostavljanje životinja
  5.  Patološko sakupljanje životinja
  6. Borbe između životinja
  7. Napuštanje životinja

Fizičko zlostavljanježivotinja se sastoji u narušavanju fizičke celovitosti životinje oštećenjem njenih tkiva i organa. To je „najočigledniji“ vid zlostavljanja. Kao primeri takvog postupanja navode se: batinanje, šutiranje, bičevanje, seksualno zlostavljanje, prisiljavanje na rad ili obuku koji prevazilaze izdržljivost životinje, neodgovarajući način hvatanja i obuzdavanja životinje, sprovođenje intervencija na životinjama suprotno zakonskim odredbama i svesno reprodukovanje jedinki koje pate od naslednih bolesti (ako se ovo poslednje ne vrši u ogledne svrhe i u skladu sa zakonom).

Zanemarivanje životinja se najčešće javlja kao oblik fizičkog zlostavljanja životinja, ali može sadržati i elemente emotivnog ili psihičkog zlostavljanja. Ovaj oblik zlostavljanja životinja ćini njen vlasnik ili držalac tako što propušta da odgovorno obavlja svoje dužnosti. Zanemarivanje životinja se sastoji u propuštanju vlasnika da životinji obezbedi hranu, vodu, smeštaj, veterinarsku negu i slično, usled čega može doći do pogoršanja zdravstvenog stanja pa čak i smrti životinje.

Psihičko ili emotivno zlostavljanje životinja se vrši takvim narušavanjem njene psihičke celovitosti koje može izazvati ili izaziva poremećaje u ponašanju životinje. Ono podrazumeva onemogućavanje životinji da zadovolji svoje osnovne potrebe u ponašanju, da iskorsti prostor za odmor i zaklon, razjarivanje životinje, nanošenje straha, patnje i prouzrokovanje osećaja dosade i nesigurnosti kod životinje. Psihičkim ili emotivnim zlostavljanjem životinja smatra se i sprečavanje životinje da uspostavi socijalnu vezu sa životinjama iste vrste.

pas cita misli 1

Seksualno zlostavljanje životinja (poznato i kao bestijalnost) podrazumeva bilo koji seksualni kontakt sa životinjama, koji može, ali i ne mora nužno za posledicu da ima fizičko povređivanje ili smrt životinje. Znači, zlostavljanjem se smatra bilo koji oblik seksualnog kontakta sa životinjom, bez obzira na to da li je ona tom prilikom povređena odnosno ubijena ili ne.

Patološko sakupljanje ili gomilanje životinja (koje se naziva još i kolekcioniranje ili hordašenje) je poseban vid zlostavljanja, a sastoji se u posedovanju velikog broja životinja (po pravilu kućnih ljubimaca i to pasa i mačaka) i njihovom prinudnom držanju u ekstremno prenaseljenom prostoru uz propuštanje da im se obezbedi adekvatna ishrana i veterinarsku nega.

Organizovanje i priređivanje borbi između životinja ili borbi između životinja i ljudi takođe predstavlja svojevrsan vid zlostavljanja životinja. Sama borba između životinja ili između životinja i ljudi uključuje nanošenje životinjama nepotrebnog bola, patnje, straha i stresa. Pored toga, i pripremanje životinja za borbu gotovo neizostavno ima odlike zlostavljanja.

Napuštanje životinja od strane neodgovornih vlasnika predstavlja poseban oblik zlostavljanja životinja, koji samo na  prvi pogled može delovati manje ozbiljno od ostalih, prethodno opisanih vidova zlostavljanja. Reč je o situaciji kada vlasnik ili držalac životinje kao lice koje je odgovorno da se stara o njenom životu, zdravlju i dobrobiti istu napusti, odnosno uskrati joj smeštaj, hranu, negu i zdravstvenu zaštitu koje joj je do tada obezbeđivao.

Građani koji saznaju za slučajeve ubijanja i zlostavljanja životinja, bilo lično bilo posredno – putem medija ili od nekog drugog lica često nisu sigurni šta povodom toga treba da učine.

Zlostavljanje životinja se prijavljuje ili policiji ili nadležnom javnom tužilaštvu. Jedino su ovi državni organi po zakonu ovlašćeni i dužni da preduzimaju odgovarajuće korake u takvim slučajevima.

Kliknite na naslov teksta kako biste pročitali detaljnija uputstva o prijavljivanju zlostavljanja životinja.