SPANS-u hitno potrebna pomoć zbog nagomilanih dugova

Udru­že­nju za za­šti­tu ži­vo­ti­nja SPANS je neo­p­hod­na po­moć zbog ve­li­kih dugo­va ko­ji su ih za­de­si­li za hra­nu 50 ma­ca i ku­ca o ko­ji­ma bri­nu.

Njihov dosadašnji dug je 106.400 dinara, a dužni su i za veterinarske usluge, za koje tek treba da se „podvuče crta”.

– Nikada situacija nije bila ovako alarmantna, uvek smo uspevali nekako da se snađemo i dugove držimo na prihvatljivom nivou. I pored velikog razumevanja veterinara i firme od koje kupujemo hranu, nama je ovo previše – , kažu “spansovci”.

Da bi Udruženje moglo nastaviti rad i svojim štićenicima, od kojih neki čak sedam godina čekaju na dom, pružiti ono osnovno – da nisu gladni i da imaju veterinarsku negu – neophodna je pomoć sugrađana.

– Ono što mi pružamo našim macama i kucama u neograničenim količinama je ljubav, ona je jedina besplatna, a sve ostalo nas košta – ističu spansovci i mole sve koji su u mogućnosti da im pomognu da bi nastavili svoju borbu.

Uvek treba imati u vidu činjenicu da mace i kuce o kojima brinu spansovci nisu izabrale ulicu, već ih je sudbina zadesila zbog neodgovornih vlasnika i životinje bez doma su problem svih građana.

Žiro račun Udruženja za zaštitu životinja SPANS je 355-0003200069025-35, svaka pomoć je dobrodošla, a verujte nam na reč da je svaki nahranjen trbuh tih divnih životinja dobra stvar koju ste uradili danas, pa što to baš ne bi bila pomoć Spansu? Mace i kuce vam se unapred zahvaljuju, oblizuju brke i mašu repićima.

Izvor: mojnovisad

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *