Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Saosećajni ljudi bolje razumeju svoje pse

Istraživanje sprovedeno na vlasnicima pasa i njihovim ljubimcima ukazuje na to da saosjećajne osobe bolje razumeju raspoloženje svojih pasa.

Na Helsinškom univerzitetu u saradnji s finskim Univerzitetom Aalto sprovedeno je istraživanje koliko ljudsko saosećanje utiče na njihovo razumevanje ljubimaca. Rezultati pokazuju da postoji pozitivna veza između čitanja psećeg izraza lica i saosećanja.

Osobe koje bolje razumeju druge ljude takođe lakše razumeju ono što se dešava sa njihovim ljubimcima. Čini se da pojačana sposobnost shvatanja tuđeg iskustva i osećaja “radi” i sa psećim licima.

Istraživanje pokazuje da je saosećanje važnije čak i od toga da li je neko vlasnik psa ili ne. Naravno, osobe koje su saosjećane i imaju psa pojačano razumeju svog ljubimca.

Osobe s višim nivoom saosećanja bolje i brže razumeju ljude oko sebe te lakše i tačnije čitaju izraze lica. Problem je jedino u tome što je ljudska procena psećih raspoloženja još uvek relativno neprecizna.

Opasnost je lakše prepoznati nego sreću

U slučaju društvenih sisara naučnici se već decenijama bave proučavanjem komunikacije koja se temelji na izrazima lica. Čak i Charles Darvin primetio je da razne vrste imaju slične izraze lica u određenim okolnostima.

Psi, na primer, prepoznaju pretnju podjednako dobro, bez obzira na to da li se radi o licu drugog psa ili čoveka. Psi koji primete preteći izraz lica kod psa postaju usredsređeni na njih, dok u slučaju ljudi skreću pogled. Ljudi takođe lakše razaznaju pretnju kod pasa jer im se čini intenzivnijom u njihovom izrazu nego kod pripadnika sopstvene vrste.

Ljudi s druge strane lakše prepoznaju sreću kod drugih ljudi, nego kod pasa. Naučnici spekulišu da je to tako jer su ljudima ljudska lica prijatnija za gledanje.

Ljudima je kod pasa najteže prepoznati sreću, ako sude samo prema izrazu lica. Osobe koje se bave dresurom pasa uglavnom su bolje od drugih ljudi u čitanju psećih izraza lica.

Foto:Pixabay