Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Roditelji, naučite svoju decu da vole životinje! Ne podstičite agresiju prema nedužnim bićima

Pojedina deca su sve agresivnija, kako prema drugarima tako i prema životinjama. Naravno ova agresija prvo kreće prema životinjama, a ako ih roditelje ne nauče na vreme da su i oni živa bića, koje udarac ili šititanje boli i ako ne znaju da pričaju, ta deca će jednog dana svoju agresiju ispoljavati i prema drugoj deci, a kada odrastu i prema ljudima.

Radakciji našeg porlala Marija koja nam je poslala snimak koji ne pronašla na Fejsbuki, a na njemu se vidi kako devojčica maltretira mače, dok se mama u pozadini smeje. Vrlo “poučno” sa mamine strane nema šta”

https://www.facebook.com/100010119369209/videos/458002961213679/

 

Inače, i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je program javne rasprave o Nacrtu Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja. Do četvrtka, 8. juna 2017. godine svoje primedbe i predloge možete da pošaljete na formularu i to na email adresu javna.rasprava@mpn.gov.rs

Nacrt Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukida odredbu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2016. godine koja u članu 4. stav 1. tačka 11. propisuje da je jedan od ciljeva osnovnog obrazovanja i vaspitanja: 11) razvoj svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, ekološke etike i zaštite životinja.

U novom zakonu, kao jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja nije navedena zaštita i dobrobit životinja, a u opšte međupredmetne kompetencije za kraj obaveznog osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji spada “odgovoran odnos prema okolini”, bez zaštite i dobrobiti životinja. Stoga smo predložili da zaštita i dobrobit životinja dobiju svoje mesto u članu 8. i članu 12. novog zakona. U nastavku možete da pročitate obrazloženje za naš predlog.

Usvajanjem međunarodnih konvencija Republika Srbija se obavezala da u domaće zakonodavstvo uvede odredbe koje se odnose na zaštitu i dobrobit životinja (biodiverzitet, promet ugroženih vrsta divlje flore i faune, zaštita ptica, zaštita močvara, očuvanje migratornih vrsta divljih životinja, zaštita evropske divlje flore i faune i staništa, zaštita životinja koje se koriste za eksperimentalne i druge naučne svrhe (ogledne životinje), zaštita životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima, zaštita životinja za klanje, zaštita životinja u međunarodnom prevozu, zaštita kućnih ljubimaca i drugo).
Proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji u Poglavlju 27 (Životna sredina) obuhvata divlje životinje, divlje životinje u zatočeništvu i ogledne životinje.
S obzirom da je u Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u članu 8. stav 1, tačka 5) u osnovnim ciljevima obrazovanja i vaspitanja navedeno: „razvijanje svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine i ekološke etike», neophodno je ovom tačkom obuhvatiti i druge vrste životinja koje zbog specifične organizacije pregovaračkih poglavlja pripadaju Poglavlju 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i Poglavlju 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika), i to naglašavajući značaj zaštite i dobrobiti životinja.

Propisi u oblasti dobrobiti i zaštite životinja relativno su novi u zakonodavstvu Republike Srbije i još uvek se ne primenjuju i ne sprovode u punoj meri. Stoga je neophodno jačati svest o zaštiti i dobrobiti životinja, kako bi se obrazovanjem i vaspitanjem uticalo na ponašanje ljudi, odnosno da bi društvo kao vrednost prepoznalo i prihvatilo human i odgovoran odnos prema životinjama.

U Republici Srbiji beleži se porast broja slučajeva nasilja, pri čemu raste i broj slučajeva u kojima su deca i maloletna lica učinioci prekršaja i krivičnih dela. Zabeleženi su i slučajevi u kojima su deca i maloletna lica učinioci krivičnog dela Ubijanje i zlostavljanje životinja (Krivični zakonik RS, član 269.).
Nauka je utvrdila vezu između nasilja nad životinjama i nad ljudima, u smislu da nasilje nad životinjama može da vodi ka nasilju nad ljudima, kao i da ubijanje i zlostavljanje životinja predstavlja ozbiljan i složen socijalno – patološki, kriminološki, psihološki i pravni fenomen.
Stoga edukacija o zaštiti i dobrobiti životinja predstavlja značajan doprinos naporima društva da se suprotstavi različitim vidovima nasilničkog kriminaliteta, a ne isključivo nasilju nad životinjama.

Važno je naglasiti da edukacija u ovoj oblasti doprinosi razvoju empatije kod dece koja je osnov za razvijanje svih emotivnih odnosa.

Posebno ukazujemo da danas sve veći broj porodica ima kućnog ljubimca, a da se sve lokalne samouprave u Srbiji suočavaju sa problemom napuštenih kućnih ljubimaca, čije rešavanje zahteva izdvajanje značajnih iznosa budžetskih sredstava. Jedna od najvažnijih mera rešavanja tog problema jeste upravo edukacija o odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca, kao prevencija napuštanja životinja koje predstavlja uzrok stvaranja populacije napuštenih pasa i mačaka koji žive na ulici.

Kada je u pitanju bezbednost hrane i zaštita potrošača, dobrobit životinja predstavlja praksu koja obezbeđuje: 1) kvalitet i bezbednost hrane, 2) javno zdravlje, 3) ekonomičnost, 4) ugled i drugo. Danas je kvalitet i bezbednost hrane imperativ koji postavljaju potrošači kako u Evropskoj uniji, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, Ruskoj Federaciji, Kini i drugim vodećim državama i zajednicama u čitavom svetu.
Svetski lideri su 2012. godine na Konferenciji o održivom razvoju (Rio+20) potvrdili univerzalno pravo ljudi na bezbednu i kvalitetnu hranu, u skladu sa pravom na odgovarajuću ishranu i osnovno pravo svakog pojedinca da ne bude gladan.
Održiva poljoprivreda je danas jedna od najvažnijih tema kojom se bave ne međunarodne organizacije, stručnjaci i donosioci odluka kako bi bile sprovedene mere u cilju zaštite životne sredine, ali i rešavanja problema gladi u svetu.

Potrošači u Republici Srbiji još uvek ne poznaju u dovoljnoj meri sve mehanizme organizovanja u zajednici i javnog zastupanja prava na kvalitetnu i bezbednu hranu i stoga edukacija o dobrobiti životinja koje se uzgajaju radi proizvodnje hrane i drugih proizvoda životinjskog porekla treba da počne u ranim fazama obrazovanja i vaspitanja dece radi podizanja svesti o značaju bezbednosti hrane i javnog zdravlja.

Lica koja napune 18 godina imaju zakonsko pravo da postanu vlasnici životinja, da registruju poljoprivredno gazdinstvo i koriste druga prava i mogućnosti koji podrazumevaju i obaveze u smislu obezbeđivanja dobrobiti životinja. Stoga obrazovanje i vaspitanje učenika osnovnih i srednjih škola u duhu održivog razvoja koji podrazumeva i odgovoran odnos prema životinja mora da obezbedi i edukaciju o zaštiti i dobrobiti životinja.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2016. godine postoji odredba koja glasi: „11) razvoj svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, ekološke etike i zaštite životinja“. Smatramo da bi izostavljanje zaštite i dobrobiti životinja u novom zakonu imalo štetne posledice uzimajući u obzir sve napred navedeno, kao i da bi predstavljalo unazađivanje zakonskih propisa Republike Srbije.