Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Protest “Pingvin mali – samo nam to fali”

Ispred ulaza u Zoološki vrt u Beogradu od 17 do 19 sati u subotu 13. avgusta 2016. održaće se protest protiv izgradnje pingvinarijuma, . Protest organizuju studenti Biološkog fakulteta uz podršku i pomoć Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti „Feniks“, najavila je studentkinja biologije i član organiyacionog odbora protesta Iva Tanasković.

 

Zahtevi koji će biti istaknuti na protestu su:
– da se obustavi gradnja pingvinarijuma, zato što u Zoološkom vrtu grada Beograda ne postoje uslovi za proširivanje i držanje novih životinja;
– da se finansijska sredstva namenjena izgradnji pingvinarijuma preusmere na poboljšanje uslova života u pravcu obezbedjivanja dobrobiti za već postojeće životinje;
– da se životinje za koje uslovi ne mogu da se poboljšaju pošalju u pogodne prirodne rezervate.

 

U obrazloženju zahteva ističemo da Beogradski zoološki vrt:

– ne ispunjava uslove za držanje životinja propisane zakonom, kako u pogledu objekata, tako i u pogledu obezbedjivanja dobrobiti divljih životinja u zatočeništvu;

– ne ispunjava uslove koji su propisani Pravilnikom o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt (Sl. glasnik RS, 75/10);

– ne ispunjava uslove koje propisuje Evropska asocijacija zoo vrtova i akvarijuma (European Association of Zoos and Aquariums, EAZA);

– kao ni uslove (koji predstavljaju svetski standard) koje mora da ispuni zoološki vrt, a definisani su akreditacionim pravilnikom Asocijacije zoo vrtova i akvarijuma (Association of Zoos&Aquariums, AZA).

 

Stoga smatramo da koncept postojećeg zoo vrta mora iz osnova da se menja, da Vrt mora da se transformiše u instituciju koja će biti centar za pomoć ugroženim vrstama, za očuvanje biološke raznolikosti i naučna istraživanja usmerena na očuvanje biodiverziteta, a ne ono što je danas – mesto patnje životinja gde deca mogu da uče samo o patologiji koja se javlja kod životinja u zatočeništvu kad žive u neuslovima.