Pravilan stav psećih nogu

Da bi ekstremiteti odgovarali svojoj funkciji, treba da su čvrsti, dobro građeni i razvijeni, sa pravilnim stavovima. Pod stavom nogu podrazumevamo položaj koji noge zauzimaju međusobno i u odnosu na telo. Stavovi mogu biti pravilni ili nepravilni.

 

Pravilan stav je kada svaka noga u celini ima takav položaj koji omogućava ravnomernu raspodelu težine tela na svaki ekstremitet, a istovremeno i na sve delove noge i omogućava pravilno izvođenje pokreta. Nepravilni stavovi su kod noge koja bilo delom ili u celini odstupa od gore navedenog. Procenjivanje se vrši gledano od napred i gledano sa strane.

 
Posmatranje spreda

Prednje noge po-smatrano spreda imaju pravilan stav ako zamišljena vertikala spuštena iz sredine ramenog zgloba ide sredinom noge i kada je paralelna sa istom zamišljenom vertikalom na drugoj prednjoj nozi. Odstupanja od ovakvog pravilnog stava mogu biti ili celom dužinom noge i u njenim pojedinim delovima. Smatra se da je normalno rastojanje između prednjih nogu širina jedne šape, ali postoje odstupanja u zavisnosti od rase.

Stav prednjih nogu može biti širok, kada zamišljene vertikale idu sredinom noge i paralelne su ali su noge međusobno suviše udaljene. Javlja se kada je grudni koš preterano razvijen, a javlja se uglavnom kod rasa kod kojih je snaga u prednosti nad brzinom.

Uzan stav je suprotan širokom stavu. Kod ovog stava, vertikale idu sredinom noge i paralelne su međusobno, ali su noge suviše približene jedna drugoj, pa je rastojanje manje od širine jedne šape. Ovaj stav se javlja kod pasa sa uskim i nerazvijenim grudnim košem.

Razmaknut ili divergirajući stav se javlja kada se zamišljene vertikale prema zemlji razilaze, dele nogu na dva jednaka dela. Često su praćene sa šapama izvrnutim u polje (francuski stav).

Zbližen ili konvergirajući stav je suprotan prethodnom, pošto noge ka zemlji konvergiraju (približavaju se).

Bačvast ili “O” stav imaju psi kod kojih zamišljene vertikale ne polove noge, jer su šaplj više udaljena jedno od drugog nego što je to normalno. U ovom stavu, koji ni u kom slučaju nije poželjan medijalna strana šaplja više je opterećena od lateralne i pas se brzo zamara.

“X” stav se javlja kada su šaplja približena isuviše jedan drugom, a šape udaljene. U ovom slučaju je lateralna strana šaplja više opterećena od medijalne strane. Kod nepravilnih stavova, kako smo već rekli, vrlo često su šape izvrnute ka spolja ili uvrnute na unutra. Takođe, kod većine nepravilnih stavova noge nisu prave, već su konstantnim nepravilnim opterećenjem deformisane.

Posmatranje sa strane

Pravilan stav prednjih nogu, posmatrano sa strane je ako zamišljena vertikala spuštena iz sredine lakatnog zgloba deli podlakticu na dva dela, prolazi sredinom šaplja, dodiruje došaplja i pada neposrdedno iza šape. Podvučen stav se javlja kada su prednje noge sa svim svojim delovima podvučene pod telo, tako da zamišljena vertikala seče šapu ili se nalazi ispred nje.


Nepovezanost prednjih ekstremiteta rezultira nepravilnim hodovima

Isturen stav se javlja kada su noge celom dužinom napred izbačene, tako da se zamišljena vertikala nalazi manje ili više iza zadnje ivice šape. Jarčev ili klecav stav se javlja kada šaplje (karpalni zglob) nije u ravni sa podlakticom i došapljem, već sa njima zaklapa manji ili veći otvoren ugao. Strmo, koso ili meko došaplje uslovljava i istoimene nepravilne stavove.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *