Podneta disciplinska prijava protiv radnika novosadske Zoohigijene

Novi Sad – Organizacija civilnog društva Link plus podnela je Javnom komunalnom preduzeću “Zoohigijena i veterina” zahtev za pokretanje disciplinskog postupka protiv radnika tog preduzeća koji su prilikom hvatanja psa u naselju Liman postupali sa psom na nezakonit i nehuman način.

Podsećamo, 30. januara 2016. godine građani koji su se zatekli u Jirečekovoj ulici u Novom Sadu bili su očevici i snimili su nekoliko fotografija na kojima je prikazano hvatanje psa od strane radnika novosadske Zoohigijene. Po rečima građana koji mu redovno obezbeđuju hranu, pas je izuzetno miroljubiv, stoga nije bilo potrebe za takvim postupanjem.

Podneta disciplinska prijava protiv radnika novosadske Zoohigijene

Zoohigijeničari su uhvatili psa sajlom, potom su držali psa u neprirodnom uspravnom položaju, sve vreme na sajli koju je radnica JKP Zoohigijena i veterina držala u ruci, dok je radnik vezivao psa crvenim kanapom, verovatno povocem. Potom je radnik nosio psa držeći ga za vrat, pojačavajući pritisak sajle oko vrata sve vreme dok ga je nosio do vozila koje je bilo na udaljenom mestu od mesta hvatanja psa. Kada su došli do vozila, radnik je držao psa na sajli na način da je davio psa dok je pas visio, noge su mu bile u vazduhu, a sav pritisak bio je na vratu koga je i dalje stezala metalna sajla.

lutalica

 

Navedenim postupanjem, radnik je izazvao stres, strah, bol i patnju psa s kojim je postupao na nezakonit i nehuman način, što predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka.

zoohi

Stoga Link plus zahteva od JKP “Zoohigijena i veterina” da se pokrene disciplinski postupak protiv radnika, onemogući bilo kakav kontakt sa živim životinjama u toku radnog vremena i razmotri mogućnost prekida radnog odnosa, a takođe i da se utvrdi da li su radnici prošli obuke o dobrobiti životinja, koje sertifikate poseduju, te kakvo je njihovo poznavanje propisa koji uređuju oblast veterinarstva i dobrobiti životinja.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *