Da li je anestezija opasna za psa?

Znanja iz oblasti istraživanja bola kao i najnovija saznanja o narkoticima, ne samo u humanoj medicini, nego i u veterini danas omogućuju bezbolno obavljanje određenih zahvata. Faktor straha povezan sa odgovarajućim odbrambenim mehanizmima deluje otežavajuće na primenu određenih vrsta narkoza (na primer lokalna anestezija), tako da je potrebno u tim slučajevima primeniti totalnu narkozu.

Koja je narkoza najpodesnija u datim uslovima, treba da odluči veterinar u zavisnosti od stanja psa, planiranog zahvata, tehničkih mogućnosti kao i materijalnih mogućnosti vlasnika.

Kako su vlasnici pasa pod utiskom očekivanog medicinskog zahvata na psu, često nervozni i zaborave da postave najvažnija pitanja vezana za narkozu, razjasnićemo nekoliko najvažnijih pojmova vezanih za nju.

Lokalna anestezija

Pod pojmom „narkoza” objedinjeno je nekoliko delovanja: hipnoza (nesvesno stanje), relaksacija i imobilizacija (opuštanje mišića) i analgeza (otklanjanje bola). Međutim, kako veoma malo medikamenata deluje trojako, dovoljno efikasno i dugotrajno, bez izazivanja opasnih nuspojava, koriste se kombinovane narkoze. Na ovaj način, međusobnim dopunjavanjem, medikamenti postižu željeno delovanje, tojest narkozu. Osim toga, kombinovanjem se doza pojedinih medikamenata može svesti na minimum, što takođe redukuje njihova štetna dejstva.

Lokalna anestezija je najbezopasniji način otklanjanja bola bez gubljenja svesti, koji takođe u najmanjoj meri šteti organizmu.

Kod lokalne antestezije, anestetik se ubrizgava u tkivo oko mesta koje se obrađuje. Ova metoda je pogodna kod uzimanja uzoraka kože kao i otklanjanja malih tumora.

anesteyija

Doduše, treba obratiti pažnju na to da je samo ubrizgavanje anestetika bolno, kao i to da mnogi psi tokom dugotrajnog zahvata postaju plašljivi ili uznemireni i pokušavaju da se brane. Stoga plašljive ili agresivne životinje treba dodatno umiriti sredstvom za smirenje i time zaštititi veterinara ali i samu životinju od povreda, i osigurati uspeh, zahvata.

Blokada nerava

Ovde se injekcijom lokalnog anestetika prekida rad nerava, koji prenose osećaj bola. Pri ovoj vrsti anestezije većinu pasa je potrebno površno anestezirati kako se ne bi branili.

Ovaj vid anestezije primenjuje se kod operacija na glavi i zubima, na prednjim ekstremitetima do lakata, kao i epideralna anestezija za operacije u predelu zadnjih ekstremiteta i na zadnjem delu tela. Prigušivanjem centralnog nervnog sistema smanjuju se nuspojave i doziranje narkotika.

Ukoliko je pas dovoljno umiren i to dozvoljava priroda zahvata, preporučuje se primenjivanje ove anestezije zbog njenih minimalnih nuspojava.

Opšta anestezija

Kod injekcione narkoze medikamenti se najčešće daju interavenozno ili intramuskulamo i doziraju se prema telesnoj težini psa. Ovako se, prema potrebi zahvata, postižu kratkotrajne narkoze (3-lomin) ili narkoze sa ograničenim trajanjem (30-45-60min).

Neki medikamenti mogu se neutralisati uz pomoć sredstava sa suprotnim delovanjem, što omogućuje delimično kontrolisanu narkozu.

Jedan od nedostataka raznih medikamenata ove grupe je njihova relativno visoka cena, koja predstavlja limitirajući faktor za neke vlasnike, naročito kada je reč o velikim životinjama.

Naročita prednost inhalacione narkoze je u dobroj mogućnosti kontrolisanja dubine narkoze, kao i mogućnosti njenog produženog dejstva Jednostavan oblik davanja ove narkoze je upotrebom maske, pri čemu, međutim, narkotički gas u većim količinama dopire u vazduh.

Nedostatak ove narkoze je u tome što pri eventualnom prestanku disanja nije moguće pacijenta aktivno reanimirati. Najbolje kontrolisane, a samim tim i najmanje rizične su intubacione narkoze koje se započinju injekcionim narkotikom. Kod ove narkoze uvodi se tubus (specijalno plastično crevo) u dušnik pacijenta, preko koga se pacijent priključuje na aparat za narkozu. Na ovom aparatu moguće je egzaktno odrediti priliv narkotika i kiseonika, moguće je pacijenta duže vreme veštački reanimirati, ukoliko se ukaže potreba za tim (predstanak disanja, operacije na otvorenom grudnom košu).

Tokom ove narkoze potrebno je pacijenta pažljivo posmatrati, jer se može dogoditi da narkoza veoma brzo pređe u slabiji stadijum i da se pacijent prerano probudi. Najmoderniji inhalacioni narkotici samo se u neznatnim procentima razgrađuju u organizmu, pa nemaju skoro nikakva negativna dejstva, što naravno rizik narkoze i kasnija oštećenja izazvana dugotrajnijim i čestim narkozama svode na minimum.

Mada su današnji medikamenti koji se koriste u anesteziji veoma sigurni, u medicini ništa ne može biti 100% sigurno. Incidenti se mogu dogoditi prilikom upotrebe bilo kog preparata u narkozi. Svaki organizam reaguje u nekoj meri drugačije na primenjenu supstancu, tako da uvek postoji rizik.

Vlasnik može dati svoj doprinos povećanju sigurnosti pri narkozi, tako što će veterinaru pružiti sve potrebne informacije u vezi sa psom, koje su mu poznate (lekove koje je pas prethodno dobio, poznate alergije, itd), kao i time što će pravilno slediti uputstva veterinara pre davanja narkoze (uskraćivanje hrane itd). Ukoliko imate neka pitanja, tražite da vam veterinar da odgovore.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *