Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Moj pas reži na mene dok se igramo, da li je to OK?

Koliko puta ste čuli da vam se neko požalio kako njegov pas (obično manje rase) uvek kada se mazi ili kada se igra sa njim reži. Da li za to postoji rešenje i ako postoji, koje je?

Trebalo bi se podsetiti da se veza između ljudi i pasa stvarala i razvijala hiljadama godina. U početku su psi živeli u čoporima, a kasnije je život u čoporu zamenjen životom sa čovekom koji upravlja svime, od hranjenja i pojenja do davanja pristupa spoljašnjem svetu. Pas je vremenom morao da nauči na koji način će svom vlasniku saopštiti svoje želje.

Komunikacija među psima je laka (lajanje, gestovi, feromoni), dok čovek psa razume na osnovu načina lajanja / oglašavanja i izraza lica, kao i raznim gestovima.

Pas proizvodi dosta različitih zvukova, kojima saopštava svojoj okolini kako se oseća i šta želi. Zvuk cviljenja, režanja i lajanja su osnovni zvuci koje pas ispušta i ne može se tačno odrediti u kojoj situaciji pas ispušta koji zvuk. Naime, za zvuk lajanja je karakteristično da ga pas proizvodi kada želi da iskaže agresiju. Međutim, nije obavezno da lajanje treba shvatiti kao upozorenje, već pored zvuka treba posmatrati i izraz lica. Nekada lavež može biti poziv na igru, ili izraz sreće što pas vidi svog vlasnika.

Isto je i sa režanjem. Uglavnom se režanje vezuje za iskazivanje agresije. Stariji psi češće iskazuju agresiju na ovaj način, dok mladi psi ne moraju nužno koristiti ovaj vid glasanja za iskaz agresije. Režanje može biti znak upozorenja, ili ako ima drugačiju intonaciju, onda može zvučati kao “zaigrano režanje”, poziv na igru ili iskaz zadovoljstva.

Za procenu razloga zbog kojih pas proizvodi zvuk režanja, moramo uzeti u obzir i stav tela. Pas koji reži zbog pokazivanja agresije, takođe zauzima i napadački stav tela (podignut rep, naćuljene uši, iskeženi zubi itd).

Pas, kao i u čoporu, tako i u društvu čoveka, pokušava da zauzme najviše mesto na hijerarhijskoj lestvici, tako da će iskoristiti svaku priliku da ostvari dominaciju. Kada pas sebe smatra dominantnim, onda agresiju pokazuje prema svim članovima porodice, ali češće se dešava da iskaže dominantnu agresiju prema određenom članu porodice, kojeg smatra slabijeg od njega. Rešavanje ovog problema može biti otežano kod odraslih paa, dok se sa štencima može lako rešiti problem. Uvek je dobro da osobe koje pas smatra slabijim od njega preuzmu ulogu hranitelja, te na taj način počnu da kontrolišu psa.

Režanje kod Vašeg psa može biti izraz zadovoljstva, ili želje za dominacijom, a da biste pravilno procenili razlog takvog glasanja, uzmite u obzir gestove i izraz lica.