Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Milković: “Darvin pada pred izumima”

Predavanje pod nazivom „Darvin pada pred izumima“ biće održano u četvrtak, 22. juna, od 18 sati u maloj sali Zanatskog doma, Trg Marije Trandafil 14, Novi Sad

Predavač je akademik Srpske akademije izumitelja i naučnika, izumitelj, Veljko Milković.

Akademik Veljko Milković pošao je od pitanja: Ko je spasao ljudski rod od izumiranja u onom periodu kada je Darvinova „prirodna selekcija“, genetskim odabirom, ugrozila ljudsku vrstu, ostavljajući je bez svih poznatih prirodnih oružja, kao što su zubi, kandže, pa i krzno, kao zaštita tela od hladnoće.

Tezu da je tada izumiteljski um čovekov odigrao centralnu ulogu u opstanku i razvoju ljudskog roda, akademik Milković potkrepiće kremenim alatima praistorijskog čoveka, koje će doneti na ovo pradavanje, da prikaže prisutnima.

Takođe Milković će govoriti na temu dobovanja patenata odnosno doktorata. Patent je pravo priznato za pronalazak koji nudi novo rešenje nekog tehničkog problema, a obično se odnosi na određeni proizvod, postupak ili primenu, ovako zvuči definicija koja je objavljena u Službenom Glasniku Republike Srbije.

Naime, Milković će pričati o bodovanju, gde je kako je rekao dobra vest ta, što izumitelji za svoj patent dobijaju 12 bodova, a za međunarodni priznat izum čak 16 bodova.

Patent je pravo priznato za pronalazak koji nudi novo rešenje nekog tehničkog problema, a obično se odnosi na određeni proizvod, postupak ili primenu, ovako zvuči definicija koja je objavljena u Službenom Glasniku Republike Srbije.

Kako Milković ističe dobra vest ta, što izumitelji za svoj patent dobijaju 12 bodova, a za međunarodni priznat izum čak 16 bodova.

-Patent se stiče priznavanjem prava od strane ovlašćenog tela, Zavoda za intelektualnu svojinu u Republici Srbiji, na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum. Prijava patenta podnosi se se organu nadležnom za poslove intelektualne svojine (Zavod) u tri primerka sastavljena prema Uputstvu za sastavljanje prijave, uz popunjen zahtev za zaštitu pronalaska patentom – objasnio je Milković.

Na portalu Službenog glasnika Republike Srbije stoji da kada neko doktorira dobija 6 doboda, a kada prijavi inovaciju ili patent koji je u upotrebi dobije čak 12 dobova. Ukoliko je taj patent priznat i u svetu dobija dodatnih 8 bodova.

Takođe računaju se i javni nasputi kojih Milković ima na pretek. Takoo apelujemo na sve zlurade da pre nego što počnu da se ismevaju drugima, prouče pravilnike Republike Srbije.

Inače, polazeći od spoznaje da je najveći broj evropskih akademija nauka utemeljili su kraljevi, prinčevi, biskupi, grofovi i baroni, te da su one vremenom postale nacionalne institucije Petar baron Rajačić je sa grupm svojih istomišljenika osnovao Srpsku akademiju inovacionih nauka, dao joj ime i lično napravio zaštitni znak u želji da i ona jednog dana preraste u državnu instituciju, jer je i današnja SANU nastala iz „Društva srpske slovesnosti“, osnovanog 1841. i razvila se nacionalnu akademiju. U svetu postoje brojne akademije strukovne i višestrukovne pa smo smatrali da u našoj zemnji ima mesta za jednu akademiju primenjenih nauka i inovacija. Imajući u vidu da je srpski narod iznedrio niz svetski poznatih naučnika i pronalazača, to ga kandiduje da ima pravo i obavezu da razvija takvu akademiju međunarodnog karaktera, kakav je bio i doprinos srpskog nacionalnog uma. Akademija je otvorena za sve naučnike sveta koji ispunjavaju uslove i koji vrednuju doprinos srpskih naučnika Niukole Tesle, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića, Mileve Ajnštajn i drugih umova koji dadoše doprinos i pečat svetskoj nauci.

Kako kaže, podneta prijava patenta dobija broj prijave sa danom podnošenja koja ima format npr. P-2015/0008. Patent se objavljuje nakon 18 meseci od dana podnošenja prijave, a na zahtev podnosioca može se objaviti i ranije, ali ne pre tri meseca od dana podnošenja prijave u glasniku intelektualne svojine Zavoda koji izlazi dvomesečno i datumom objave dostupna je javnosti u celosti i na publikacijskom serveru Zavoda.