Koje sve vrste kondicije postoje?

Kondicija je trenutno stanje uhranjenosti psa s obzirom na svrhu, tj. cilj njegovog držanja i iskorištavanja. Organizam pri radu mora da poseduje energiju.

On prvo koristi energiju koju preko krvi crpe iz redovnog obroka hrane, pa onda koristi energiju iz depoa, tj. nagomilane rezerve masti.

Ako pas treba da je u dobroj kondiciji, on treba da ima određene rezerve masti što u mnogome zavisi od režima ishrane.

Kondicija nije nasledna i može da se menja po potrebi, zavisno od naše volje i tako je podesavamo za svrhu za koju nam služi. Jedna jedinka može da bude u različitim kondicijskim stanjima:
1. Tovna kondicija
2. Priplodna kondicija sa varijantom – izložbena kondicija
3. Radna kondicija sa varijantom – trkačka kondicija
4. Izgladnela kondicija

Tovna kondicija
U tovonoj kondiciji pas taloži mast unutar trbušne duplje (salo) i u potkožno vezivno tkivo. Od količine masti koja je nagomilana pod kožom zavisiće i spoljašnji izgled životinje. Životinja je zaobljena bez vidljivo izraženih koštanih kvrga. Pas izgleda zaobljen, “kao trupac”. Kod psa zapažamo velike širine gornje leđne linije koja se pri pokretu ljulja levo-desno. Posmatranjem ne razaznajemo nikakve detalje u građi tela. Pod rukom se oseća nagomilana potkožna mast. Često ove životinje postaju tromije od ostalih životinja iste rase. Lako se zamaraju jer je teret mišićima veći, a to važi i za srčani mišić koji je opkoljen masnim naslagama, te elastičnost miokarda (srčanog mišića) popušta. Ova kondicija nije poželjna ni u koje svrhe, već je rezultat proždrljivosti, preobilne ishrane ili je u pitanju teška konstitucijska mana. Težnja ka tovnosti dovodi u pitanje plodnost, koja postaje manja, ili lošu mlečnost što ima za posledicu loš odgoj štenadi.

Priplodna kondicija
je takvo stanje uhranjenosti u kom organizam ima prilične količine rezervne masti i pas je zaobljen. Na butini zapažamo središnu liniju koja deli mišiće prednje grupe od mišića zadnje grupe. Vidi se prelaz lopatice u grudni koš i u vrat. Pri kretanju zapažaju se pod kožom grupe mišića. Kod dugodlakih rasa ovo ne možemo da konstatujemo i zbog toga smo primorani da ovu podvojenost pojedinih grupa mišića opipavamo. U toku bremenitosti, u prvoj polovini, kuja može hranom da nadoknadi sve potrebe mladih, u drugoj polovini potrebe mladih se povećavaju, pa kuja to sve ne može da nadoknadi hranom, već troši sopstvene rezerve masti. Ovo trošenje rezervi naročito je povećano kada kuja luči mleko. Dobre majke do kraja dojenja znatno oslabe, a da ne bi preterano oslabile moraju da poseduju depo rezervne masti koja i daje karakterističan izgled priplodnoj kondiciji.

Varijanta priplodne kondicije jeste IZLOŽBENA KONDICIJA: Izložbena kondicija je sa nekad manjim ili većim naslagama masti, veoma slično kao u priplodne kondicije. Oblinama koje se postižu u psa većim nagomilavanjem masti ponekada se teži da se na izložbama prikriju neke lake konstitucijske mane, na pr. blago ulegnuta leđna linija, nešto slabije izražen but ili vrat zbog manje razvijenosti muskulature u toj regiji i tsl. Ovim se ne mogu prikriti teže mane, osim da se jedinka toliko ugoji, što se opet negativno ceni pri ocenjivanju psa.

Radna kondicija:
Psi mogu da budu, zavisno od njihove namene, izloženi naporima te mora da poseduju izvesne rezerve masti, a obrok im se podešava prema stepenu napornosti rada. U jednodnevnom napornom radu pas | gubi od svoje telesne težine 1-3 kg.

Tako, lovački pas, koji treba da radi tokom čitavog lovnog dana istim tempom, pa zbog toga mora da ima i određeni višak rezervnih energetskih materija, kako bi mogao da izdrži ovaj napor. Kod ove kondicije moraju se razlikovati mišići plećke i pojedine druge grupe mišića i pri najmanjem pokretu, naročito mišići leđa. Muskulatura mora da je zaobljena, ali da se jasno uočava, a takođe moraju da budu uočljive istaknute koštane izbočine, kao što su: kukovi, greben, lopatica i vrhovi lopatica. Obrisi rebara ne smeju da se uočavaju, izuzetno samo blago talasava površina na kojoj se naziru rebra. Varijanta radne kondicije jeste
TRKAČKA KONDICIJA koja je česta kod radnih rasa pasa. Ovde se može reči da nema ni grama masti ali je mišićavost velika. Postiže se posebnim treningom i posebnom ishranoml (mesom). Trening je dug, naporan, ali ne u preoštrom galopu.

Pas stalno troši svoje rezerve energije, ali se one nadoknađuju kaloričnom hranom. Od ovih pasa se ne traži dugotrajan rad (trka) već češće izvođen ali naporan rad. Zahteva se maksimalna brzina ali koja traje kratko vreme. Svaki pojedini mišić je razvijen, ali suv je i stiče se utisak mršavosti, ali i muskuloznosti.

Izgladnela kondicija:
nema masti i mišići su atrofirali. Uzrok je gladovanje, bolest, rekonvalescentno stanje kad je organizam bio iscrpljen bolešću. Životinja izgleda kao “živi skelet”. Pri oceni grlo kažnjavamo smanjenom ocenom, ali više kažnjavamo vlasnika pa mu možemo grlo izbacitil iz priploda sve do onog momenta kada ga ishranom ne popravi i dovede na ponovni pregled. Ovakav pas se brzo zamara i strast za lovom mu brzo jenjava. U priplodu daje oligospermiju ili anizoospermiju. Kod kuje izostaje refleks gonjenja (estrus) ili daje manji broj štenad

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *