Kako vetar utiče na njuh lovačkih pasa

Smatra se da su najpovoljniji vremenski uslovi za rad pasa ptičara vetar koji duva brzinom od pet do šest metara u sekundi i temperatura do 25 stepeni. Ipak, uspeh u radu određuju i mnogi drugi faktori.

Smatra se da su najpovoljniji vremenski uslovi za rad pasa ptičara vetar koji duva brzinom od pet do šest metara u sekundi i temperatura do 25 stepeni.Ipak, uspeh u radu određuju i mnogi drugi faktori.

Prilikom posmatranja rada pasa ptičara sudije treba da uzmu u obzir sve komponente koje na njega utiču, kako bi  pravilno ocenile psa. Mnoge faktore moraju poznavati i vlasnici, da bi izabrali najbolje vreme za prikazivanje psa na proverama u radu. Poznavanje podataka dobro će doći i lovcima, koji u lovu često s čuđenjem primećuju da pas jednom pokazuje odlične rezultate, a drugi put se spušta na nivo osrednjosti.

Na psa koji radi, odnosno na reakcije vezane za čulo njuha(što je u poslu najvažnije), utiču mnogi faktori , koji se mogu podeliti u četriri grupe. Prvao buhvata zdravstveno stanje psa, fizičku kondiciju, starost, uslove držanja pre provere u radu, čak i sastav poslednjeg obroka; druga –  iskustvo psa i uticaj vodiča ; treća – odlike terena i vegetacije, a četvrta metereološke uslove.

Zaključci do kojih je , analizom proučavanja rada službenih pasa, došao naučnik V.K.Karpov, 1983. godine, podjednako su primenjivi i na rad pasa ptičara. Prvi važan faktor je vetar, odnosno njegova snaga i postojanost, koje utiču na domet čula njuha. Praksa pokazuje da se brzina vetra najpovoljnijeg za rad pasa kreće od 0,5 do šest metara u sekundi. Što je brzinja manja, to bolje, jer se pri slabom vetru zadržava velika koncentacija mirisnih materija, zahvaljujući smanjenom rasipanju mirisne struje, slabijem odbijanju čestica mirisa od stabljika i listova visoke trave i sitnom raznošenju u različitim pravcima, uz manju oksidaciju molekula mirisa koje ozon ili kiseonik iz vazduha stvaraju u travi pri jakom vetru.Uticaj oksidacije nije velik, ali ga ne treba zanemarivati.

Pri slabom vetru, čestice mirisa divljači ne mešaju se intenzivno sa drugim mirisima, ali vetar brzine manje od dva metra u sekundi ( koji po snazi odgovara radu psa) teško može očuvati postojanost pravca, što predstavlja otežavajuću okolnost.Zato se za optimalnu smatra brzina vetra od dva do šest metara u sekundi, kada je koncentracija mirisa prilično visoka, a pravac vetra nije promenljiv. Nizijski vetar je povoljniji od visinskog, u čijem formiranju učestvuju vazdušne mase koje se podižu sa zemlje, posebno u najtoplijem delu dana, kad ugrejana zemlja zagreva donje slojeve vazduha koji se kreću naviše.

Za rad ptičara povoljno je strujanje vazduha od hladnih ka toplim mestima, što se događa u blizini ivica šuma. Prohladni šumski vazduh kao da se izvlači iz senovitih delova, da bi zamenio zagrejan vazduh otvorenog prostora koji se podiže. Ukoliko se divljač nalazi blizu ivice šume, pas je može nanjušiti s velike udaljenosti.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *