Kako su zakonom regulisane odgajivačnice u Srbiji

Broj rasnih pasa na prostoru Srbije svake godine se povećava. I sve je više odgajivača koji se bave uzgojem rasnih pasa i njihovom prodajom. Ko kontroliše rad odgajivačnica u Srbiji, na koji način se one osnivaju i kakva je zakonska regulativa u vezi sa ovim pitanjem, pokušali smo da saznamo u Kinološkom savezu Srbije i Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Sam postupak registracije odgajivačnice u Kinološkom savezu prilično je jednostavan. Potencijalni odgajivač mora da predloži tri imena odgajivačnice i rasa koje će da gaji. Ime ne sme da liči na naziv odgajivačnice koja je već zaštićena negde u svetu. Osim toga, potencijalni vlasnik u formularu treba da navede i svoje osnovne podatke, adresu i broj telefona. Uz formular prilaže i fotopokopiju lične karte i – završava posao. Ranije je bilo propisano da svaka odgajivačnica mora da ima najmanje dve keruše, ali više nije tako – kažu u Kinološkom savezu Srbije.

Nadležnost
Naknada troškova upisa odgajivačnice plaća se Međunarodnoj kinološkoj federaciji preko Kinološkog saveza Srbije. Svi podaci šalju se u Belgiju, u sedište Međunarodne kinološke federacije, a ona odobrava i registruje jedno od predložena tri imena koje je potencijalni odgajivač naveo. Nakon tog odobrenja, Kinološkom savezu Srbije dostavlja se kartica kojom se vlasnik obaveštava da je registrovan i unet u spisak zaštićenih odgajivačnica.

odgajivacnice

Prema podacima dostupnim na zvničnom sajtu Kinološkog saveza Srbije, u našoj zemlji postoji 2634 zaštićenih odgajivačnica pasa. Registracija u Savezu zapravo je zaštita imena legla, odnosno brenda. Kinološki savez Srbije nije regulisao niti kontroliše uslove pod kojima se drže psi, kao ni da li vlasnici odgajivačnica, i ljudi koji rade u njima, ispunjavaju uslove kad je reč o obučenosti za rad. Sve to konroliše Komunalna policija – objašnjavaju iz Kinološkog saveza.

Uslovi
Prema državnoj regulativi, registracija odgajivačnica pasa propisana je Članom 59. Zakona o dobrobiti životinja, koji je stupio na snagu 2009. godine – kažu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

– Početkom 2011. godine, donet je Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati odgajivačnice za životinje. Prema tom Pravilniku, odgajivačnice treba da ispunjavaju uslove kad je reč o prostorijama i opremi, i moraju biti upisane u Registar objekata koji vodi Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. U vezi sa dobrobiti životinja, pravilnikom su propisani i posebni uslovi koje ovi objekti moraju ispuniti, kao i sadržina i način vođenja evidencije o psima u odgajivačnici, te program obuke lica koja rade u njima.

Postupak registracije počinje tako što vlasnik podnese zahtev za upis odgajivačnice u Registar objekata za držanje životinja. Ako ispunjava uslove, predviđene Pravilnikom, što treba da odobri veterinarski inspektor, odgajivačnica se upisuje u Registar.

Obaveze
Jedno od pitanja u vezi sa odgajivačnicama registrovanim pri Kinološkom savezu odnosi se na njihovo kontrolisanje. Registracija odgajivačnice u Kinološkom savezu ne isključuje i ne oslobađa obaveze vlasnike da je registruju u Upravi za veterinu, pošto ovi objekti moraju biti upisani u Registar objekata za držanje životinja. Uprava za veterinu nema podatke o tome koje odgajivačnice su upisane u registar Kinološkog saveza. Obaveza svakog vlasnika ove vrste objekta je da Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podnese zahtev za registraciju tog objekta. Za sada su u registar Uprave upisane samo dve odgajivačnice.
Kako naglašavaju u Ministarstvu, inspekcijski nadzor, kontrolu rada odgajivačnica, kao i ispunjenost uslova u vezi sa načinom držanja pasa, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, sprovodi veterinarska inspekcija, a ne komunalna policija. Međutim, ostaje pitanje zašto nije otpočela kontrola već postojećih odgajivačnica koje rade u Srbiji.

I lica koja rade sa životinjama u odgajivačnicama i brinu o njima, prema Članu 28. Pravilnika, moraju proći obuku o dobrobiti. Kako objašnjavaju u Ministarstvu, njen početak uskoro se očekuje, budući da je navedeni član Pravilnika stupio na snagu početkom ove godine. Obuku će, kako nalažu propisi, sprovoditi Ministarstvo ili drugo pravno ili fizičko lice, a u skladu sa propisanim programom. Ukoliko taj posao bude poveren pravnim ili fizičkim licima, Ministarstvo će morati da odobri njihov program obuke.

Praktično svi odgajivači koji su registrovani u Kinološkom savezu Srbije, a bave se odgojem i reprodukcijom pasa, kao i njihovom prodajom, trebalo bi da se upišu u registar odgajivača i objekata u Upravi za veterinu. Takođe, i oni koji nameravaju da otvore odgajivačnice, trebalo bi da se informišu o uslovima iz Pravilnika, kao i o proceduri registracije, i to u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i Kinološkom savezu Srbije, koje su nezavisne jedna od druge.

2 Comments

  • Dušica

    Odgajivačnicu Divayorki nisam našla u registru KSS,gaji i prodaje maltezere,jorkije,morki mešance i laso apsa.Dala sam kaparu 100 e za laso apsa štene i odmah nakon dva dana javila da sam imala saob. udes,da neču moći da da ga preuzmem.Odbija da vrati kaparu,da je 20 e pa ok ali nije.Šta učiniti?

  • Jelena

    Postovana, prijavite nadleznoj veterinarskoj inspekciji. Potrebno je da budu registrovani i pri RVI a ne samo KSS, procitajte jos jednom clanak.
    Ibavezno prijavite i finansijskoj inpekciji uz veterinarsku.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *