Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Kako psa da obučite za lov?

Ako bi uporedili obuku ptičara i cunjavaca mogli bismo konstatovati da je obuka cunjavaca za nijansu lakša ili bolje rečeno jednostavnija.

Ne postoji marka koja treba konkretno da se uradi u svim fazama,niti takva prefinjenost stila kakva se traži pri radu ptičara.Ipak,to ne znači da sa špringerima ne treba raditi,i to dovoljno čvrsto i istrajno,da bi dobili psa sa kojim ćemo uspešno i sa zadovoljstvom loviti.

Kod naših lovaca postoji jedan minimalistički,skoro tradicionalan,odnos prema obuci pasa:kada stasa mlad pas,pustiš ga u polje i loviš sa njim što više,pa šta bude.

Normalno,koliko truda uložiš toliko se i vraća. Zbog toga i imamo tako malo dobro obučenih i sugurnih pasa koji rade za lovca – vodiča a ne sebe.

Špringer ima nekoliko osobina bitnih za obuku:ranostasan je,vezan za vodiča,inteligentan i veoma strastven lovac.

Prva faza obuke,tzv.školska obuka,obavezna je za špringere,jer njihovu strast treba smiriti i kanalisati.Vodič mora bez pogovora da zauzme dominantnu poziciju u odnosu prema psu.Pored klasičnih radnji (sedi,lezi, uz nogu,mesto ,dođi,donesi)koje treba postepeno,korak po korak nametnuti psu,najviše pažnje posvećujemo apelu(dođi) i sedenju na komandu na bilo kojoj daljini i brzini kretanja od vodiča.

Apel,ili komanda dođi je kamen temeljac rada cunjavac.Naime,oni ne stoje pred divljači i ne omogućuju vreme lovcu da se približi na puškomet,i zbog toga špringer mora raditi na puškomet,tj.na udaljenosti ne većoj od 30-ak metara od lovca da bi,ako podigne divljač omogućio ovome da puca.Ukoliko se udalji van puškometa,na svaki poziv glasom ili pištaljom ili znak ruke mora da se vrati prema lovcu.

Druga važna radnja koju cunjavac mora da zna je da sedne,tj. Zaustavi se na poletanje(ili pokretanje) divljači da ne bi ometao lovca pri hicu.Od cunjavca se ne traži da legnu ničice na zemlju (popularno „dauniranje“),već samo da prekine akciju,najbolje sednu.

Tako bolje vide gde padne divljač za aport i prekinu akciju kretanja za divljač.

lovacki psi

SEDI

Učenje ove radnje,slično kao i drugih ,se odvija u fazama.Prvo se objasni psu šta se traži od njega tom komandom,njemu prijemčljivom metodologijiom,zatim se uvežbava radnja i na kraju se traži njeno izvršenje u svakoj situaciji.

Naučiti psa da sedne pored ili ispred vodiča je jedna od najjednostavnih zadataka u obuci koju većina pasa sa uspehom prebrodi.

Naučiti psa da sedne u hodu ili trku na većoj ili manjoj udaljenosti od vodiča,posebno kada je ispred njega nešto što ga izuzetno uzbuđuje(kao mačka ili fazan),već nije tako lako.

Pošto naučimo psa da sedne na povocu kada stanemo trzajem povoca unazad ili drugim nadražajem,tražimo od njega isto to i u pokretu.Trčimo sa njim i naglo izdamo komandu sedi.Zatim,kada nam se približava,izdamo istu komandu.

U prvo vreme je proporučljivo vežbati u zatvorenoj prostoriji,kasnije u ograđenom prostoru da je pas što više pod vašim uticajem.Često menjamo mesta gde to vežbamo.

Kasnije dobro dođe neko prometno mesto da pas shvati da je vaša komanda jedino bitna.U lovištu probajte i rad na dužem kanapu,praćku,lanac i na kraju teletakt.

Znate šta je na kraju jedino važno u obuci pasa:da nametnete svoju volju psu da vas sluša.Ne postoje šabloni ili jedino“validni“način,važno je naučiti psa.

Pri uvodjenu psa u lov,na svaki kontakt sa divljači tražiti da sedne.

Špringer veoma brzo stvara uslovni refleks i shvata da ne sme da juri bez glave za pokrenutom divljači.

U lovu nije važno da besprekorno sedne,nego da se zaustavi posle pokretanja divljači.

APEL

Komanda „dođi“je osnovna u svakoj obuci,ali je retko koji pas radi besprekorno.

Već u školskoj dresuri lovačkog psa treba posvetiti pojačanu pažnju ovoj radnji i izgraditi odnos sa psom pri kome on rado dolazi do vodiča.

Kasnije,to treba učvrstiti radom na kanapu,radom sa pomoćnikom-icima i korišćenjem svih potrebnih pomagala.

Postoje dva pravila kod apela:nikada ne zovi psa ako nisi siguran da će doći,tj. Da možeš da ga nateraš na to,a ako je zgrešio vežbaj dolaženje na kanapu….sve dok se pas ne slomi.

UVOĐENJE U LOV

Faza obuke koja se naziva uvod u lov,dosta je obrađena u literaturi.Najprostije bi se mogla definisati kao lagani lov sa koncetracijom vodiča na rad psa koji se prekida čim pas ne izvrši komandu,te se prelazi na obuku,tj.ponavljanje i utrvrđivanje naučenog,ali sada u realnim lovnim uslovima,u lovištu.

Lovci često ne žele da prekinu lov i nametnu psu izvođenje komande.Ne zna se ko se više uzbudi kada izađe na teren i divljač poleti – lovac ili pas.A pas vredno skuplja vaše propuste i „kvari se“.

Prva sezona lova sa mladim psom,barem njena prva polovina do Nove godine,treba biti posvećena psu.Vrati se to sa kamatom.

Špringer je pas za pokrivene terene i teške gustiše.Tu je od neprocenjive koristi lovcu.Na utakmicama se izuzetno strogo boduje kako pretražuje na komandu i sistematski pokriveni teren.Zato ga u po

etku treba što više voditi na takve delove terena i raditi aport sa njime iz veoma teških gustiša.U principu samo treba probuditi njegov uspavani nagon za gustišem i sve će biti u redu.

Kod aporta valja insistirati na držanju i divljači i predavanju u ruke,jer ispuštena divljač,ako je ranjena,može biti izgubljena.Držanje i predavanje vežbati i ponavljati do besvesti.Osnovna odlika kompletno obučenog psa je da donese divljač vodiču,drži je dok ne dobije komandu, i pušta u ruke lovcu.