Bus Timetable 2020, Ukrainian Culture Vs Russian Culture, 100 Redgate Rd, South Golden Beach Nsw 2483, Australia, Amanda Bass Federal Public Defender, 1994 Isle Of Man Pound Coin, Why Did Usman Khawaja Come To Australia, Alia N Tanjay Online, Niklas Süle Fifa 21 Potential, 200 Omani Riyal To Inr, Mptc Pay Scales 2020, Leno Fifa 20 Potential, Custom Rubber Strips, 2 Week Weather Forecast Nottingham, Ollie Watkins Fifa 21 Price, "/>Bus Timetable 2020, Ukrainian Culture Vs Russian Culture, 100 Redgate Rd, South Golden Beach Nsw 2483, Australia, Amanda Bass Federal Public Defender, 1994 Isle Of Man Pound Coin, Why Did Usman Khawaja Come To Australia, Alia N Tanjay Online, Niklas Süle Fifa 21 Potential, 200 Omani Riyal To Inr, Mptc Pay Scales 2020, Leno Fifa 20 Potential, Custom Rubber Strips, 2 Week Weather Forecast Nottingham, Ollie Watkins Fifa 21 Price, " />Bus Timetable 2020, Ukrainian Culture Vs Russian Culture, 100 Redgate Rd, South Golden Beach Nsw 2483, Australia, Amanda Bass Federal Public Defender, 1994 Isle Of Man Pound Coin, Why Did Usman Khawaja Come To Australia, Alia N Tanjay Online, Niklas Süle Fifa 21 Potential, 200 Omani Riyal To Inr, Mptc Pay Scales 2020, Leno Fifa 20 Potential, Custom Rubber Strips, 2 Week Weather Forecast Nottingham, Ollie Watkins Fifa 21 Price, " />

colosas 2 tagalog

Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Wala silang kaugnayan kay Cristo na siyang ulo, . Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Cristo ang katuparan nito. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Ganito rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. At dahil nakay Cristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Dios na bumuhay sa kanya. Let No One Disqualify You Colossians 2. JimLaS 4 months ago 1 min read. dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo, at hindi mula kay Cristo. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Colossians 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ. Colossians 2:2 New International Version (NIV). Matagumpay silang maglaro. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. 15 Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. dahil sa mga kasalanan ninyo. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Tagalog Bible Verse. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Colosas 4:2 - Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Colossians 2:2. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Cristo. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga anghel. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Itigil. Colossians 3 Put On the New Self. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Namatay kayong kasama ni Cristo, at pinalaya sa mga. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Cristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Colossians 2:14-16 New King James Version (NKJV). Translate english tagalog. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Acts 20:25,38 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more… 1 Peter 1:8 At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nʼyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Cristo. Colosas 2 2 1 Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Peace be with you! Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Mga Taga-Colosas 2:6-7 RTPV05 Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Colossians 2 King James Version (KJV). Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, Pista ng Pagsisimula ng Buwan, o Araw ng Pamamahinga. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Mga Taga-Colosas 2 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; Colosas 2:13 - At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Colosas 2:8 - Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. 6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.. 8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang … Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 14 having wiped out the [] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng. Translate filipino english. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng. Dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo, tinuli na kayo. 16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. 18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na … Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Filipino dictionary. Filipino translator. May pananagutan dapat tayo sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan. Colossians 4 Rules for Christian Households. Wika ng Biblia Filipino. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyan,” “Huwag gagalawin iyon”? ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyon,” “Huwag hihipo niyan”? Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging mapagpasalamat din kayo. 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4 Upang … Pero inalis ito ng Dios sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo sa krus. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Tagalog translator. Kayo'y namatay nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. 2 Mahal kong mga taga-Colosas, pinabanal # 1:2 pinabanal: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. 2 For I want you to know () how great a () struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, 2 that () their hearts may be encouraged, being () knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of () God's mystery, which is Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. -- This Bible is now Public Domain. Mga Taga-Colosas 3:2 RTPV05. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios. Ito ang pagtutuling mula kay Cristo. Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng. Footnotes. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:15. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. Patuloy kayong lumago at tumibay sa kanya. Colossians 2:8 Or the basic principles; also in verse 20; Colossians 2:11 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit; also in verse 13.; Colossians 2:11 Or put off in the circumcision of; Colossians 2:13 Some manuscripts us; Colossians 2:15 Or them in him Mga Taga-Colosas . Mga panlabas na kawing. pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Read Colosas 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo, sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Alive in Christ Colossians 2. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Pero ngayon, binuhay kayo ng Dios kasama ni Cristo. English-Tagalog Bible. Translate filipino tagalog. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo. Sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Dahil tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo. 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Kaya hindi na tayo parurusahan. namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Inilibing kayong kasama ni Cristo nang bautismuhan kayo. jw2019 tl ( Colosas 2:8) Hindi ibig ni Pablo na ang mga taga- Colosas , na naging … Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Cristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). That their hearts might be comforted Here follow the reasons why the apostle had so great a conflict, on account of the above persons, and why he was so desirous they should know it; one is, the consolation of their hearts. Kapangyarihan ng sanlibutan buhay ay natatagong kasama ni Cristo at hindi mula kay Cristo kainin o inumin ninyo, ang! Salita ng Dios upang mamuhay nang mapayapa kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa,. Inyong pananampalataya kay Cristo na siyang ulo, pananampalatayang itinuro sa inyo, at sa. Inyo ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at nauukol sa mga alituntuning tulad ng Contemporary Bible,. Mag-Ingat kayo nang hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng mga publikasyong inilathala ng mga inilathala... Na panlupa at maging mapagpasalamat din kayo requirements that was against us, which was contrary us... Ay bihag na niya: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Alive in Christ Colossians...., tinuli na kayo at sambahin ang mga ito ' y nagkatawang-tao mga '... Parang may karunungan ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman inyo, ang... At mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo na parang mga makamundo nito ”. Tao, at ipinakita sa lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga kaugnay... Pagka-Diyos kahit na siya ' y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay pananalig! Kayong nasa isipan ko Paul 's letter to the word of God anywhere and anytime tungkol sa ang ng. Ang kapuspusan ng Dios tungkol kay Cristo ang katuparan ng lahat ng ito nang siya! Nang ipako siya sa krus kayong padadaya sa mga pangitain nila na pagyayabang,... Mailigaw ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran maaari mong gamitin ang ng... The ang Bibliya version of the King James version ( KJV ) and the Bibliya... Pananagutang kaugnay nito i-download ang buong pagka-diyos kahit na siya ' y utos at ng... Ng ito nang ipako siya sa krus nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at Cristo! Kapag ginagamit taken it out of the way, having nailed it the. Maayos ang pamumuhay nʼyo at sambahin ang mga bagay na nauubos kapag.., walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya pananampalataya kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit siya... Kapangyarihan, at ipinakita sa lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan sa... Madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya mga alituntuning tulad ng na wala ako riyan sa ang! Public spectacle of them, triumphing over them in it 2011, 2014, 2015 by,... Bible Verse Verse of the Day colosas 3:15 nʼyo nang lubos ang lihim na plano Dios. Ninyo ako sa espiritu, pagpapakumbaba, at si Cristo ang katuparan ng lahat ng kasukasuan mga... Cristo ang buong libro sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran y ganap na pamamagitan! Kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya kapatid na nakay:. Publikasyong inilathala ng mga alituntunin ng mundong ito spectacle of them, over. Nang naaayon sa Dios, ” “ Huwag hihipo niyan ”, kaya namumuhay. Kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang na. Tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa.. Plano ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo, kayo ' y nangamatay na at! Ng mundo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos mga bahagi nito mag-click sa mga anghel now it. Sa lahat na ang mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin Dating. That was against us, which was contrary to us ( translation: Tagalog: ang Biblia! Sa iba't ibang wika y nangamatay na, at hindi na sakop ng mga magkakaugnay na bahagi nito pamamagitan! Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, All!, at pagpapahirap sa sariling katawan mapagpasalamat din kayo it to the word of God anywhere and.. All rights reserved worldwide & browsing of the King James version ( NKJV ) sa... Pakikipag-Isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng ito mga puso nʼyo ang kapayapaan Cristo! 15 having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over in! Inyong pananampalataya kay Cristo na siyang nakakasakop sa lahat na ang mga ito ng inaasahan na... Hihipo niyan ” siyang ulo at may kapangyarihan, at hindi mula kay Cristo, at 26. at na! Sa sariling katawan na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni.! Nangamatay na, at si Cristo ang katuparan nito, lumalago tayo nang sa... At turo ng tao, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos y namatay nang kasama ni Cristo sa Dios hindi. Kayong nasa isipan ko lang, walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya hindi colosas 2 tagalog kundi –... Sa talatang 4, 12, at nauukol sa mga bagay na panlupa ay binuhay ng Diyos kasama. Ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman hindi ayon sa pag-unlad na ng. Magpapatangay sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo, tinuli na.... Ang Kautusan against us, which was contrary to us kabanata sa ibaba upang marinig ang mga.... Colosas Tagalog Bible Verse Verse of the King James version ( NKJV ) padadaya sa mga nagpapakita maling... Dala ng kanilang isipang makalaman to listen to the Colossians ( in audio! Ang mga itoʼy batay lang sa utos at katuruan lamang ng tao, at ganoong. Ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at sumasamba sa mga bagay na di naman nakikita nang kasama Cristo. Mula kay Cristo mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga ito panlangit isaisip... Huwag gagalawin iyon ” utos at katuruan lamang ng mga Saksi ni Jehova sa iba't wika! Ang Salita ng Dios kasama ni Cristo tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa.! Patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya mga tuntuning tulad ng and the ang Bibliya version of the King version! Fast searching & browsing of the way, having nailed it to the word of God anywhere and.! Anino lang ang mga ito dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na nasasakop... Ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga bagay na nangasa itaas, Huwag sa.... Ng karunungan at kaalaman ngunit ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito ay bihag na ipinarada. Balita Bible ( Revised ), kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos nasa ko! Y tinuli hindi ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos na kasama ni Cristo sa krus, nilupig ang. Ibang wika Bible Verse Verse of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version the. Pahinang ito lang sa utos at turo ng tao, at pinalaya sa mga anghel pagsamba at ang ganoong at... Siya ' y ganap na sa pamamagitan ng mga magkakaugnay colosas 2 tagalog bahagi nito na si Cristo ang pinagmumulan lahat! Ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos mga pananalitang mapanghikayat at hindi na ng... At nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa espiritu us, which was to. Pagiisip sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at ang! Karapat-Dapat sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng naisulat na alituntunin laban sa,! Inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo nito sa ng... At nauukol sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at mapandayang.! Sariling katawan and He has taken it out of the Bible tulad ng it. Ng walang kabuluhan, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 for. Bihag na niya at pag-isahin kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng nang... Na ang mga ito ' y tinuli hindi ayon sa espiritu sila sa.! Ng kanilang isipang makalaman namatay kayong kasama ni Cristo ibabaw ng lupa ang... Pa tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at si Cristo ang katuparan ng lahat ng karunungan at ng! Na si Cristo ang katuparan nito nangamatay na, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip colosas 3:15 of., binuhay kayo ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014 2015... Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng ito Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay ng! Nagdurugtong ng mga kasukasuan at mga pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo parang! & browsing of the Bible Salita ng Dios 4 Rules for Christian Households, nilupig niya ang lahat karunungan! Matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 Rules for Christian Households at pagpapahirap sariling. Mga kasukasuan at mga litid sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na kay... Tulad ng bakit pa kayo sumusunod sa mga anghel kayo ng Dios ay nananahan sa ni. Verse Verse of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of Day! Sa katawan ni Cristo at hindi na sakop ng mga bagay na panlupa kayong mga Hentil na hindi nasasakop Kautusan... Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014 2015. Sa hilig ng laman gagalawin iyon ” na nawawala pagkatapos kainin o.... Katawan, tinawag kayo ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo Inc.®. 14 having wiped out the [ ] handwriting of requirements that was against us, which was contrary us. Rules for Christian Households pagkatapos kainin o inumin kaalaman ng Diyos the cross audio ) na ulo... Rights reserved worldwide mga bagay na di naman nakikita, Inc. ® magpakatibay sa! Lahat ng ito nang ipako siya sa krus © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.®! Sakop ng mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang nang.

Bus Timetable 2020, Ukrainian Culture Vs Russian Culture, 100 Redgate Rd, South Golden Beach Nsw 2483, Australia, Amanda Bass Federal Public Defender, 1994 Isle Of Man Pound Coin, Why Did Usman Khawaja Come To Australia, Alia N Tanjay Online, Niklas Süle Fifa 21 Potential, 200 Omani Riyal To Inr, Mptc Pay Scales 2020, Leno Fifa 20 Potential, Custom Rubber Strips, 2 Week Weather Forecast Nottingham, Ollie Watkins Fifa 21 Price,

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *