Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Estrelski planinski pas

Od veoma davnih vremena ovaj pas nastanjuje Sera da Estrela (planinu u Portugaliji čiji najviši vrh prelazi 2.000 m). Pravo poreklo ove rase izgubljeno je u tami vremena. Pa ipak, ovo bi trebalo da je jedna od najstarijih rasa na Pirinejskom poluostrvu. Susrećemo je počev od prvih ogranaka velike planine do najviših nadmorskih visina, naročito leti, kada sneg iščezne, a trava na pašnjacima počne da niče, na visoravnima na koje se penju stada, jer su niže oblasti planine potpuno isušene od preterane toplote. Psi se pridružuju stadima, kao požrtvovani čuvari, i brane ih od vukova koji pustoše okolinu. Takođe ih nalazimo rasute u mnogim krajevima zemlje, naročito u Centralnoj Portugaliji, gde su dovedeni sa planine još kao štenad, ili su poreklom od izvornih priplodnjaka iz planinskih oblasti.

Opšti izgled i prirodne sklonosti: pas je konveksan, molosiodan, tipa velikog psa čuvara; nerazdvojni drugar ovčara, odan je čuvar stada koja brani, na žestok način, od vukova i kradljivaca stoke. Izvrstan čuvar farmi i domaćinstava, on je takođe, koristan za ličnu odbranu i isto tako se, pogodno, koristi za vuču. Otporan pas, vrlo snažnih leđa (vrlo zdepast, plećat), vrlo žustar, impozantnog držanja. Njegov pogled je živ, hladnokrvan i izražajan. Veoma žestok prema strancima najposlušniji je prema ukućanima, a izvanredno pokoran prema ovčarima.

Vrlo proporcionalan, morfološki savršen; naglašeno skladna figura otkriva etničku čistoću ukorenjenu tokom vremena.

pastirski pas

Glava: snažna, obimna, dobro spojena, vilice veoma razvijene. Koža je glatka na lobanji i obrazima. Glava je izdužena i blago ispupčena, stop blago naglašen, i skoro podjednako udaljen od vrha nosa i od kraja lobanje. Glava je proporcionalna telu, kao i lobanja ličnom delu glave; u celini je naglašeno skladna.

Lobanjsko-čeona regija: vrlo razvijena, zaobljena, konveksnog profila.

Potiljna kvrga: skromna.

Uši: male u odnosu na celinu (11 cm duge, 10 cm široke); male, trouglaste, zaobljenih vrhova; srednje usađene, povijene ka nazad; viseće, postrano priljubljene uz glavu koja se primećuje u osnovi, sa unutrašnje strane. Sečene uši se prihvataju, ali je poželjno da su celokupne.

Oči: horizontalne.očne duplje izražene, ovalne; pravilne veličine,jednake i vrlo otvorene; izraz je hladnokrvan i inteligentan; boje tamnog ćilibara, najčešće.Očni kapci crnih ivica dobro se zatvaraju. Obrve su slabo naglašene.

Lični deo glave: izdužen, sužava se ka vrhu, ali nije zašiljen; duž svoje najduže linije teži ka pravoj liniji; veoma blago ispupčen pri kraju.

Nozdrve: prave, široke i vrlo otvorene. Uvek tamnije boje od boje dlačnog pokrivača, poželjno je da su crne.

Usta: jasnih kontura; usne velike, nešto punije, nisu opuštene i vrlo su nalegle. Sluzokoža usta i nepca pigmentovana crno, kao i ivice usana. Zubi jaki, beli, dobro
usađeni, dobro se uklapaju.

Trup

Vrat: prav, kratak i debeo; veoma ispružen, dobro povezan; podgušnjak slabo razvijen.

Grudni koš: vrlo zaobljen, ali ne i cilindričan; širok, dubok i veoma povijen.

Gornja linija: gornji deo tela (leđa) skoro horizontalan, poželjno je da je kratak; krsta široka, kratka, vrlo mišićava i veoma sjedinjena sa sapima, koje su blago zaobljene.

Donja linija: mali trbuh obiman, srazmeran veličini psa, neprimetno povezan sa susednim regijama; donja linija treba da se uzdiže postepeno i blago, od grudne kosti do slabina.

Rep: nije kupiran, dug, doseže do vrha skočnog zgloba, kada se pas odmara; oblika je sablje krivošije; srednje usađen; vrlo odlakan; kod varijeteta sa dugom dlakom prekriven resama, sa kukicom na vrhu. Nošen ispod horizontalne linije, prirodno visi između butina kada se pas odmara, u akciji, rep se podiže iznad horizontale, povijajući se na gore.

Prednje i zadnje noge: vrlo uravnotežene kada je pas u dobrom stavu. Nadlaktice i podlaktice skoro cilindrične. Skelet je veoma ustanovljen, vrlo mišićave, jakih kostiju. Zglobovi jaki; uglovi pravilno otvoreni, dozvoljavaju veliku lakoću pokreta. Skočni zglob nešto spušten, pravilno otvoren i dobrog pravca koji sledi uspravnu potkolenicu.

Šape: proporcionalne veličini psa. Dobre konstitucije; ni suviše okrugle ni preterano izdužene; na prelazu od mačije ka zečijoj šapi (nešto između mačije i zečije šape), čime je izbegnuta pljosnatost. Prsti veliki, veoma sjedinjeni, prekriveni bogatom dlakom između sebe i jastučića. Jastučići su veliki i tvrdi. Nokti tamni ili bolje crni, vrlo izbačeni. Pas može da ima jednostruke ili duple zaperke.

Dlačni pokrivač

Dlaka: jaka, nešto grublja, međutim, nije preterano oštra, malo podseća na koziju dlaku; ravna ili blago talasasta, veoma bogata kako kod varijeteta sa dugom dlakom tako i kod varijeteta sa kratkom dlakom. Normalno, dlaka je nejednako raspoređena po telu: na nogama, ispod laktova i skočnih zglobova, kao i na glavi gde je kraća i gušća; na ušima, dlaka je kraća, od osnove ka vrhu, i postaje tanja i mekša; duža je na repu, koji je dobro odlakan, velika, sa resama kod varijeteta sa dugom dlakom; takođe je duža na vratu, gde može da formira mali fanon, i na zadnjici, kao i na zadnjim delovima podlaktica, naročito kod varijeteta sa dugom dlakom. Podlaka se sastoji od tanke, kratke, bogate, u osnovi grublje dlake; obično je svetlija od pokrovne dlake i susreće se, posebno, kod varijeteta sa dugom dlakom.

Boje: prihvataju se samo riđa, vučija ili žuta, jednobojne ili sa flekama.

Visina: mužjaci od 65 do 72 cm, ženke od 62 do 68 cm.

Masa: mužjaci od 40 do 50 kg, ženke od 30 do 40 kg.

Kretanje: prirodno i lako.

Mane

Kažnjavanje i diskvalifikacija

Glava: suviše uska, duga i zašiljena, vilice: prognatizam. Oči: različitih boja ili nejednake veličine. Uši: loše usađene, suviše velike, mesnate ili okrugle. Rep: sečen, zakržljao ili sa manom od rođenja. Dlačni pokrivač: albinizam, svetle ili sitne fleke, dlaka koja je daleko od prirodne. Visina: preterana (divovska) ili nedovoljna (patuljasta), mada se usvaja tolerancija od ±4 cm

Skala bodova

Glava: lobanja, uši, oči, lični deo, usta stop: M 20, Ž 20
Vrat, greben, lopatice, prednje noge: M 15, Ž 13
Grudni koš, krsta, gornja i donja linija tela: M 15, Ž 15
Sapi, karlica, zadnje noge: M 13, Ž 15
Šape, prsti, nokti: M 5, Ž 5
Rep: nošenje, oblik, usađenost: M 5, Ž 5
Dlaka: tekstura, boja, gustina: M 7, Ž 7
Opšti izgled: proporcionalnost, kretanje, veličina, polne karakteristike: M 20, Ž 20