Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Dobrobit životinja uvrštena u zakon o obrazovanju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prihvatilo je predlog ORCA za dopunu Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je podnet juna ove godine. Tako je u članu 8 Predloga ovog zakona kao opšti cilj obrazovanja u Srbiji utvrđen i „razvoj svesti o značaju zaštite i dobrobiti životinja“.

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nalazi se na dnevnom redu petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine koje je zakazano za sredu 20.septembar 2017. godine.

„Dugujemo veliku zahvalnost svima koji su podržali naš predlog da se dobrobit životinja označi kao jedan od ciljeva obrazovanja u našoj zemlji: hvala im što su pomogli da ovako važna ideja postaje stvarnost! Drago mi je što je Ministarstvo prosvete prepoznalo značaj razvijanja svesti o dobrobiti životinja i očekujem još intenzivniju saradnju u budućnosti kako bismo zajednički doprineli tome da naša dece budu saosećajni, odgovorni i aktivni ljudi“, rekao je povodom ovog važnog uspeha Elvir Burazerović, direktor ORCA

Dobrobit životinja je pojam i koncept koji je široko prihvaćen u naučnoj javnosti i kao takav ugrađen u međunarodno i domaće zakonodavstvo i odnosi se na „životinje čiji opstanak zavisi neposredno od čoveka“ (farmske životinje, ogledne životinje, kućni ljubimci i divlje životinje u zatočeništvu).

Razvijanje svesti dece o značaju dobrobiti životinja važno je zbog toga što se dobrobit životinja, između ostalog, direktno odražava na:

Obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti hrane životinjskog porekla – gajenjem farmskih životinja u održivim sistemima u kojima im je obezbeđena dobra dobrobit, čime se proizvodi zdrava i bezbedna hrana životinjskog porekla i štite prava potrošača.
Unapređenje javnog zdravlja – pravilnom brigom o životinjama kojom se smanjuje rizik za prenošenje bolesti zajedničkih za ljude i životinje.
Očuvanje lične sigurnosti – primenom principa odgovornog vlasništa i kontrolom populacije napuštenih životinja.
Smanjenje nasilja u društvu – prepoznavanjem povezanosti zlostavljanje i ubijanja životinja sa prevencijom i smanjenjem interpersonalnog nasilja.

Izgradnju humanog društva – kroz brigu o dobrobiti životinja direktno se utiče na razvijanje svesti o potrebama drugih, značaju saosećajnosti, tolerancije, poštovanja i odgovornosti prema ljudima i životnoj sredini.

Ovaj pregled, jasno ukazuje da je dobrobit životinja pre svega društveno pitanje i socijalna kategorija koja ima puno pojavnih oblika (ekonomski, obrazovni, informativni, kulturni itd.) i koja može doprineti i unapređivanju mehanizama za ostvarivanja ljudskih prava i prava deteta, te da je s tim u vezi potrebno da se kroz obrazovni sistem utiče na razvijanje svesti o značaju dobrobiti životinja.

Izvor:Orca