Pas za vas

Sve o psima na jednom mestu

Da li su psi slika i prilika svojih vlasnika?

Woman crouching down, hugging dog

Šefica istraživanja Iris Schoberl sa univerziteta u Beču kaže da vlasnici i psi utiču jedni na druge i na način na koji reaguju, s time da je uticaj čoveka na psa veći

Psi su slika i prilika svojih vlasnika! Pokazalo je to istraživanje austrijskih naučnika koji su dokazali da psi mogu da odražava ličnost vlasnika posebno njegovu teskobu i negativne emocije, prenosi BBC.

Foto: Stokfoto

Takođe, psi koji su opušteni i prijateljski raspoloženi mogu to preneti na ljude, pomažući tako vlasnicima da se nose sa stresom.

Metodologija istraživanja

Kako bi to dokazali naučnici su testirali više od stotinu pasa i njihovih vlasnika, koji su prošli različite testove, uključujući merenja otkucaja srca i reakcije na pretnje, a iz uzoraka pljuvačke merena je nivo kortizola, pokazatelja stresa.
Kod vlasnika je potom određen nivo pet značajnih obeležja: neurotičnost, ekstrovertiranost, otvorenost prema novim iskustvima, ugodnost i savesnost. I karakter pasa ispitan je uz pomoć standardizovanih obrazaca.

Šefica istraživanja Iris Schoberl sa univerziteta u Beču kaže da vlasnici i psi utiču jedni na druge i na način na koji reaguju s time da je uticaj čoveka na psa veći.

“Naši rezultati odgovaraju iskustvima iz prakse: vlasnici i psi su društvene diade i utiču na to kako onaj drugi reaguje na stres”, kazala je za BBC.

Kaže kako psi reaguju na emotivno stanje vlasnika i mogu ga odražavati. Psi su pratioci ljudi već više od 30 hiljada godina.

Dokazano je da mogu da prikupljaju informacije o emotivnom stanju ljudi i prilagođavati svoje ponašanje.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu PLoS ONE.!